Sysmex Hungary
Menu

WBC differenciál-csatorna

A differenciálok elemzése a sejteknek egy reagenssel való citokémiai reakciójából áll, amelyet fluoreszcens áramlásos citometriás elemzés követ.

Egy a reagensben lévő felületaktív anyag indukálja a vörösvérsejtek felbomlását (lízisét). Ugyanakkor a fehérvérsejtek sejtmembránjába ultramikroszkopikus nyílásokat lyukasztanak, amelyeken keresztül egy polimetin alapú fluoreszcens marker vándorol és kötődik a nukleinsavakhoz. Ezt követően az így elkészített mintát fluoreszcens áramlásos citometriás módszerrel elemzik.
Az oldalirányú fényszóráshoz (SSC) és oldalirányú fluoreszcenciáshoz (SFL) kapcsolódó mérési jeleket elemzik és egy szóródási diagramon ábrázolják. A hasonló citokémiai tulajdonságú sejtek a szóródási diagram ugyanazon területére esnek, és egy speciális szoftveralgoritmussal választhatók szét.

A differenciál csatorna megadja az összes normál fehérvérsejt alpopuláció számát, valamint a hibajelzés-adatokat rendellenességek esetében.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.