Sysmex Hungary
Menu

XN Klinikai értékek

Teljes vérkép, vagy XN-CBC

Minden XN teljes vérképe (complete blood counts, CBC) automatikusan tartalmazza a magvas vörösvérsejtszámot, akár 1/1000 WBC-szám szinten is. Ez biztosítja a fehérvérsejtszám megbízhatóságát, még nagy NRBC koncentráció esetén is. A WBC értékek automatikusan kerülnek kijelzésre NRBC jelenlét esetén. Értékes időmegtakarítást biztosít azáltal, hogy megbízható módon helyettesíti a kézi NRBC számlálást és a fehérvérsejt-korrekciót. Elkerüli a nem sejtes részecskéktől, így például a lízisnek ellenálló vörösvérsejttől vagy lipidektől származó zavarokat. Továbbá információkat szolgáltat a mikrocitákról és makrocitákról, a vörösvérsejtszám mellett.

Ha újszülött vagy gyermek mintáit szűri, az Önnek és a betegeknek egyaránt előnyös. Mivel az analizátornak analízisenként 88 µl-es mennyiség elegendő, csökkentheti a mintaméretet. Az NRBC tekintetében végezett automatikus korrekciónak köszönhetően biztos lehet abban, hogy a fehérvérsejt értékek újszülött mintáknál helyesek lesznek.

Fehérvérsejt differenciál, vagy XN-DIFF

Az XN-sorozat DIFF száma tartalmazza az éretlen granulocytákat (IG), és a WBC rendellenességeket nagyfokú érzékenységgel ismeri fel. Az XN nagyfokú érzékenysége az alpopuláció-klaszterek speciális forma-felismerésének köszönhető.

Az alacsony fehérvérsejt-koncentrációval rendelkező mintákat automatikusan újra lehet mérni a speciális „alacsony WBC üzemmód” funkcióval. Ezáltal megbízható eredményekhez jut minden paraméter, köztük a differenciál tekintetében is, a kiterjesztett számolási műveletsornak köszönhetően. Ha csak 20 μl vér áll rendelkezésre, akkor a kiegészítő előhígított üzemmód azt jelenti, hogy teljes differenciál eredményeket kap hajszálér mintákból is.

Az XN-DIFF érzékenysége különösen a gyulladások, illetve fertőzések felismerésében hasznos. Terápiák nyomon követésekor is hasznosnak bizonyul – a magas fehérvérsejtszám csökkenése arra utalhat, hogy a terápiák hatnak.

Reticulocyták, vagy RET

A saját szabadalmazott fluoreszcenciás áramlási citometria módszerünkkel mért reticulocyta-szám pontosságát a világ minden táján elismerik. Például doppingellenőrzésre használják kiemelkedő szintű eseményeken, így például a Tour de France-on, 2006 óta.

Kritikus helyzetben a Sysmex RET szám is használható annak azonosítására, hogy mi is megy tulajdonképpen végbe klinikai állapotok, így például vérszegénység (anémia) esetén. A vérszegénység számos klinikai rendellenesség tünete, melyet alábecsülnek, mint a vörösvérsejtek funkcionális rendellenességét. Az XN segítségével elemezhetők a reticulocyta paraméterek kombinált információi – úgy minőségi, mind mennyiségi szempontból – ahhoz, hogy az összkép összeálljon. Jelentősen gyorsabb az ellenőrzés a vas és/vagy erythropoietin terápia alkalmával. Ami a legfontosabb, a betegeknek nagyobb esélyük van a gyógyulásra.

A puszta reticulocyta-szám mellett, az XN sorozatú RET alkalmazás olyan reticulocyta frakciókat (IRF, LFR, MFR, HFR) nyújt, melyek tükrözik az érettségi fázisokat, tehát az erythropoieticus aktivitást, valamint további információkat az újonnan képződött vörösvérsejtek minőségéről a reticulocyták hemoglobinizálódása (reticulocyte haemoglobinisation, RET-He) fokának jelentésével.

Ezen túlmenően, a RET információkat szolgáltat a hipo- és hiperkromatikus vörösvérsejtekről és a fragmentocytákról. A reticulocyta termelési indexet (reticulocyte production index, RPI) automatikusan számítja ki.

Additionally, RET provides information on hypo- and hyperchromic red blood cells and fragmentocytes. It automatically calculates the reticulocyte production index (RPI).

Fluoreszcenciás vérlemezkék vagy PLT-F

Vérlemezke-koncentrátum alkalmazásának döntésével szembesülve a PLT-F szám sokkal megbízhatóbb, mint a rutinszerű elemzés. Tulajdonképpen az XN célzott fluoreszcenciás-optikai elemzése összevethető a referencia módszerrel ‒ akár alacsony sejtkoncentráció esetén is.

Ez nagyon fontos. Azért fontos, mert az éretlen vérlemezke frakció például azt jelzi, hogy a thrombocytopeniát a csontvelő, vagy a perifériás vér okozza-e. Márpedig ezek határozottan eltérő kezelést igényelnek. Amint megkezdi a thrombocytopeniás kezelést, a nyomon követés is könnyebbé válik. PLT-F módszerünk ötszörös számlálási térfogatot biztosít a PLT-nek a rutinszerű mérésekhez képest.

A TAT csökkenthető, hisz többé nincs már szükség további vérlemezke felsorolására, akár a vérlemezke immunrendszeri-áramlási citometria, akár számlálókamrás számlálás esetén. Az éretlen vérlemezke számokat gyors és teljesen automatizált módszerrel számlálják, a fragmentált vörösvérsejtekkel, illetve törmelék fehérvérsejtekkel történő kölcsönhatás nélkül.

Testfolyadékok, vagy XN-BF

Az automatizált testfolyadék üzemmódot is választhatja opcióként, mely elemzi a cerebrospinalis folyadékot (CSF), a szinoviális, és a szerózus (például pleurális, CAPD vagy hasvíz) folyadékokat. Bárki, aki végzett már testfolyadék-elemzést, tudja, hogy milyen érzékeny folyamatról van szó. Minden kritikus mozzanaton javítani próbáltunk.

Minta előkezelés nélkül, külön automatikusan aktivált számlálási műveletsor adja meg az összes magvas sejt pontos számát (TNC). A legalacsonyabb számlálási tartományban is működik, így például a CSF tekintetében alkalmazandóban is. A precizitás további fokozása és tökéletesebb kezelések nyújtása érdekében az XN háromszoros számlálási térfogattal bír a normál számlálókamrához képest.

A CSF mérése gyorsan jelzi a bakteriális meningitiszt a fehérvérsejt számból (WBC-BF) plusz a polimorf magvú és mononukleáris sejtek megkülönböztetéséből.

Fehér elősejtek (white precursor cells, WPC)

A Sysmex azon kevesek közé tartozik, akik célzott csatornát ajánlanak fehér elősejtek számára. Így nagy pontosságot nyújthat ezen a szakosított területen. Ez különösen fontos olyan minták esetén, melyeknél rendellenes WBC populációkat azonosítanak be, különösen akkor, ha ezek blastokat, illetve rendellenes lymphocytákat tartalmaznak. Ismert speciális, például onkológiai kórtermekből származó minták esetében a profil előre is megrendelhető. Normál körülmények között a WPC elemzést külön szabálykészlet indítja el, mely CBC+DIFF üzemmódban történő elemzés utáni reflexvizsgálatra van állítva.

A WPC csatorna nagy specifikussága segít a manuális kenetek számának csökkentésében a CBC+DIFF profilban a WBC rendellenességekre szűrés után. Ez különösen akkor hasznos, ha a laboratórium nagy számú rendellenes mintát kezel, például olyanokat, melyek az onkológiai vagy hematológiai kórteremből származnak. Időt szabadít fel, így az erőforrásokat máshol lehet jobban kihasználni.

Az XN WPC hibajelzés segít hiteles diagnosztikai érvényességgel diagnosztizálni úgy a myeloid, mind a lymphaticus betegségeket.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.