Sysmex Hungary
Menu

Szójegyzék

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

0 - 9

3 részes differenciál

"A fehérvérsejtek elődifferenciálása három alpopulációba. Az automatizált sejtdifferenciálás fő előnye a gyorsasága, valamint a precízebb és a valóságnak megfelelőbb eredmények: egy 100 sejtes manuális kvalitatív fehérvérsejtszámmal szemben az automatizált analizátorok átlagosan kb. 15 000 sejtet számlálnak mintánként. A Sysmex megkülönbözteti a limfocitákat, a neutrofileket, valamint egy monocitákból, bazofilekből és eozinofilekből álló vegyes populációt. Más technológiák esetében jellemzően azt tapasztalhatjuk, hogy a differenciálás kategóriái a limfociták, a monociták és a (vegyes populáció) granulociták. Előnyös különálló neutrofilpopulációt meghatározni, hiszen a neutrofilek már korábban jelezhetik a gyulladást és a fertőzéses állapotokat, mint a monociták."

5 részes differenciál

A fehérvérsejtek teljes differenciálása az öt fő alpopulációba, amelyek bizonyos koncentrációkban fiziológiailag megjelennek a perifériás vérben: limfociták, monociták, eozinofilek, bazofilek és neutrofilek. Jelentős előrelépés az 5 részes differenciálanalizátoroknak az a képessége, hogy külön összeszámolják a gyérebb számban előforduló sejttípusokat is (monociták, eozinofilek és bazofilek).
Az eredményeket az össz fehérvérsejtszám (WBC) százalékos arányában és abszolút számosságban fejezik ki, mivel az abszolút számosság informatívabb: Betegség alatt az arányszámok torzulnak és így a százalékos számosságok az abszolút értékek hiányában nem bírnak jelentéssel.
A legfőbb különbség a 3 részes differenciáltechnológiához képest az, hogy a sejtek azonosítása nem csupán a sejtméreten, hanem háromdimenziós elemzésen is alapul; így felismerhetők az éretlen és a rendellenes sejtek, ami pedig beteg személyek esetében elősegítheti a betegség lehetséges okának a felismerését.
Az újabb automatizált hematológiai analizátorok hatodik populációként képesek osztályozni az éretlen granulocitákat (IG), és azokat az össz fehérvérsejtszám (WBC) százalékos számosságaként és abszolút számosságként tüntetik fel.

6 részes differenciál

A '6 részes differenciál' általában a klasszikus 5 részes differenciálra, valamint az éretlen granulocitáknak (IG) mint a hatodik fehérvérsejt-alpopulációnak a további számszerűsítésére utal. A Sysmex XN-L és XN sorozatú analizátorai az IG számosságát rutinszerűen az egyik diagnosztikai paraméterként tüntetik fel: az össz fehérvérsejtszám (WBC) százalékos számosságaként és abszolút számosságként.

A

Abszolút számlálás

A Sysmex analizátorokban alkalmazott vérsejtszámlálás elve: a vérsejtszámokat egy konkrét vértérfogatban generált impulzusok számából határozzák meg. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy nincs szükség végfelhasználói kalibrálásra.

Adaptív klaszteranalízis rendszer

A Sysmex módszere arra, hogy kiértékeljék az egyes sejtek mérés közbeni jeleit, és meghatározzák, hogy az adott sejtek melyik populációklaszterhez tartoznak. Mivel ez a módszer nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, figyelembe veszik a betegek közötti biológiai változatosságot; így a differenciálási eredmények pontosabbak lesznek, különösen patologikus minták esetében, ahol a sejtek formai megjelenése a betegségben valószínűleg megváltozik.

Aged Sample Identifier

The use of the Aged Sample Identifier (a software feature that needs to be activated) on XN-Class analysers allows a reliable differentiation of samples with abnormal WDF scattergrams into truly pathologic samples or aged samples. This application effectively prevents false-positive flagging, especially with the ‘Blasts/Abn Lympho?’ flag, which leads to a smear rate reduction for such samples. It saves the effort spent on samples that are only old and allows focusing on the pathologic samples needing attention. Sysmex recommends using the Aged Sample Identifier in laboratories experiencing workflow challenges due to a high proportion of aged samples.

Albumin (ALB)

Albumin is a small soluble protein that is synthesized in the liver and contained in blood. Albumin is the most abundant protein in blood and serves as an important binding and transport protein. When kidneys are working correctly, they keep important elements such as albumin in the blood. Healthy individuals excrete only low levels of protein through urine on a daily basis. In contrast to this, albuminuria is a pathological condition with larger amounts (>30 mg/24 h) of albumin being present in urine over a longer period. This abnormal condition can be used for an early recognition of nephropathy. The early diagnosis of (micro-)albuminuria can prevent or postpone severe kidney damage.

B

Bacteria (BACT)

Healthy urine usually does not contain bacteria. However, some bacteria can be present if the urine sample was not collected under sterile conditions or if the person is suffering from a urinary tract infection. Bacteria can be differentiated into Gram-positive and Gram-negative bacteria, based on their cell wall composition. Depending on the type of the cell wall, they are susceptible to different antibiotics.

Bazofilek

A bazofilek a perifériás vérben legkevésbé jelen lévő fehérvérsejtek, és a granulociták kategóriájába tartoznak. Az eozinofilekhez hasonlóan a magas bazofilszám is gyakran (bár nem mindig) utal allergiára vagy parazitás fertőzésekre. Ezek mint effektorsejtek együttműködnek a hízósejtekkel olyan összetett folyamatokban, mint a kemotaxis vagy a sejtadhézió, és allergiás reakciók alatt immunmoduláló szerepet töltenek be.

Beépített szoftver (embedded software) elv

Moduláris és méretezhető szoftverrendszer. Különböző integrált részekből áll (IPU, kibővített IPU, távoli/webes részek) egy egységessé tett használói felülettel, ami lefedi a munkamenetek irányítását, a szabály alapú érvényesítést, a rendszerszolgáltatásokat, valamint az egyes eszközök és megoldások diszciplínák és helyszínek közötti hálózatos megosztását. Hematológiai, koagulációs és vizeletvizsgálati eszközök ill. munkaterületek számára.

Bilirubin (BIL)

Bilirubin is generated during the breakdown of haemoglobin which is mainly released during the degradation of old red blood cells in the reticuloendothelial system. It is then bound to albumin and transported through the blood to the liver.
Pathological processes that increase the concentration of conjugated bilirubin in plasma also lead to elevated levels of bilirubin in urine, such as fibrosis and swelling, or necrosis of liver cells.

Bővített IPU

Szoftverkomponens a munkamenetek standardizálásához és irányításához, valamint a minták, a megrendelés és az adatok áramlásának a szinkronizálásához (pl. részletesebb, szabály alapú technikai validálás). Az XN sorozat esetében a kibővített IPU standard és opcionális alkalmazások széles körét kínálja az 'elemzés előtti' ('prior to analysis'), az 'elemzés' ('analysis') és az 'elemzés utáni' ('post-analysis') lépésekhez, valamint a 'munkaterület-kezeléshez' ('work area management'), így a technikai és orvosbiológiai validálás standardizálására szolgáló eszközöket, valamint munkafolyamat-optimalizáló eszközöket.

Bronchoalveolaris mosófolyadék

Egyfajta testfolyadékminta-anyag, jellemzően állatorvosi minták esetén fordul elő.

C

CAPD fluid

Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) is a dialysis involving the continuous presence of dialysate in the patient’s peritoneal cavity. CAPD fluid is analysed in order to rule out infection, which is the most common problem with peritoneal dialysis.

Casts

Urinary casts mainly consist of Tamm-Horsfall mucoprotein (THP). About 50 mg of liquid THP is excreted every day. Therefore, it is normal to find THP in urine.
Hyaline casts (Hy. CAST) are the most common types of casts in urine. They are cylindrical and appear almost transparent. Casts are a result of solidification of THP mucoprotein in the lumen of the kidney tubules. Hyaline casts can be found in urine due to dehydration, fever or vigorous exercise.
Pathological casts (Path. CAST) contain inclusions. They develop when particles – such as red blood cells or tubular epithelial cells – are present during the solidification process of THP. Particles adhere to the fibrillar protein network and get surrounded by it. These casts appear in urine when pathological processes take place in the kidney. Examples: Granular casts, cellular casts, waxy casts.

CBC-O

A new concept optionally embedded in the Extended IPU that becomes active if interferences in the measurement of red blood cells or related parameters (e.g. MCHC) are detected. This refers, for example, to cold agglutination, haemolysis or hypo-osmolarity. The algorithm delivers conclusive information about the cause of interference, suggests the replacement of the affected parameters with their counterparts from the RET analysis and automatically recalculates the RBC indices. In doing so, CBC-O relieves the laboratory by automating the workflow for certain problematic samples.

Creatinine (CRE)

Creatinine is a breakdown product of creatine phosphate in muscles and depends on a person’s muscle mass. Creatinine is normally produced at a fairly constant rate (approx. 1 g of creatinine is excreted per day). Therefore, the creatinine concentration can be used to interpret results of spontaneously voided urine samples, which show variable dilutions, in a more consistent way.

Crystals

Crystals can take many different shapes in urine. They are formed if urine solutes – such as inorganic salts or organic compounds – precipitate. Most of the time, crystals are not significant for clinical findings unless the patient has metabolic disorders, calculus formation (also called ‘urolithiasis’), or if medication needs to be regulated. The most important crystals in this context are cystine, tyrosine, leucine and cholesterol.

D

Diagnosztikai paraméter(ek)

Olyan paraméterek, amelyek önmagukban szolgáltatnak diagnosztikai releváns információt; ezeket szánják a kezelőorvosoknak, a kórházi osztályoknak vagy a laboron ill. intézményen kívüli együttműködő szakorvosoknak való továbbításra.

Digital imaging

Digitális morfológia

Technológia vagy módszer, ami arra szolgál, hogy egy vérkenetről vagy egy cytospin lemezről digitális fényképezés és képelemzés útján, mesterséges neurális hálózat technológiával elkülönítsék a megfestett sejteket. A nagy felbontású sejtképek érvényesítés végett megjelennek egy kijelzőn; az eredmények így interneten átküldhetők, és más szakemberekkel is megbeszélhetők.

Diódalézer

DM

A "digitális morfológia" rövidítése, de egyúttal a DM sorozatba tartozó analizátorokat is jelenti, melyek gyártója a CellaVision AB.

E

Eozinofilek

Az eozinofilek a granulociták kategóriájába tartoznak, mert különböző enzimeket tartalmazó szemcsékkel vannak feltöltve. Ezek elmozdíthatják és fagocitálhatják (befalják) a részecskéket. Mivel a parazitákat ezek bizonyos citotoxikus enzimek kibocsátásával ölik meg, és túlérzékenységi reakciókban vesznek részt, a magas eozinofilszám igen nagy valószínűséggel jelez parazitás fertőzést vagy allergiát. Az eozinofília rosszindulatú betegségeket is jelezhet, mint az a neopláziák némelyik típusa esetében nyilvánvaló.

Epithelial cells (EC)

‘Epithelium’ is a general term for cellular tissue that wraps around certain surfaces. Inside the urinary tract, there are different types of epithelial cells: the squamous (Squa. EC) and the non-squamous epithelial cells (Non SEC). The non-squamous cells are further divided into transitional (Tran. EC) and renal tubular epithelial cells (RTEC).
Squamous epithelial cells (Squa. EC) are large, flat, irregularly shaped cells. They contain a small central nucleus and lots of cytoplasm. The cell edge is often folded over and the cell may be rolled up into a cylinder. It is normal to find squamous epithelial cells in urine. They come from the lower end of the urethra or from skin that the urine came into contact with during collection. As such, they may also represent a contamination typical for poorly collected mid-stream urine samples.
Transitional epithelial cells (Tran. EC, urothelial cells) vary in size and shape depending on their origin. They can come from the upper part of the urethra, from the ureters or the renal hilum. It is normal to find low numbers of transitional cells in urine.
Renal tubular epithelial cells (RTEC) are slightly larger than leucocytes and contain a large, round nucleus. They can appear flat, cube-shaped or as a column. They enter the urine from the tubule system of the nephrons. The presence of RTEC in urine indicates kidney problems.

éretlen granulociták

"Fluoreszcencia áramlási citometria révén felismerhetők az éretlen sejtek annak alapján, hogy az érett példányaikhoz képest bennük több nukleinsav van. Ezáltal a fehérvérsejt-differenciál szempontjából az éretlen granulociták száma (IG) külön populáció. Ebben az IG számban szerepelnek promielociták, mielociták és metamielociták, de sávsejtek (band cells) nem. Az IG jelenléte lényegében minden esetben patologikus, kivétel a közvetlenül a szülést követő időszak, valamint 3 naposnál fiatalabb újszülöttek esete. Az automatizált IG-szám sokkal pontosabb, mint a manuális mikroszkópiával nyert számok, így ideális a betegek sorozatszerű monitorozására, szükségtelenné téve az igen laborigényes manuális számlálást."

Erythrocyte sedimentation rate (ESR)

A common, traditional laboratory test serving as a sensitive, yet non-specific marker of inflammation. It can serve to aid diagnosis, and manage and follow-up various autoimmune diseases, acute and chronic infections and tumours. The ESR is also used as a marker of the 'general physical condition' assessed together with the patient's clinical history and physical examination. Automated analysis of the ESR is facilitated with the XN Interrliner module, which can also be integrated into XN-9000/9100 configurations 'Sorting & Archiving' or 'Maximum Workload' including the tube-sorting process.

Extended Inflammation Parameters

A set of haematological inflammation parameters that quantify and characterise particular lymphocytes (RE-LYMP, AS-LYMP) and the activation status of neutrophils (NEUT-GI, NEUT-RI). These diagnostic parameters provide additional information about the activation of the patients’ immune response and help clinicians monitor inflammatory conditions in more detail. They become available with licence activation on XN systems via XN-DIFF measurement. The use of WPC is of extra value here as it excludes malignancies reliably.

F

Fehérvérsejt-patológiák

A fehérvérsejtekkel kapcsolatos patologikus állapotok hatással lehetnek akár a mieloid, akár a limfoid sejtvonalra. Eredetük lehet akár reaktív, akár nem reaktív (daganatos vagy rosszindulatú) betegség. Reaktív változások fertőzéses vagy gyulladásos betegségek folyamán figyelhetők meg, míg a rosszindulatú elváltozások leukémiára, limfómára és egyéb hematológiai malignitásra utalnak. A fehérvérsejtekkel kapcsolatos különböző betegségek megkülönböztetéséhez döntő fontosságú úgy a számuk, mint a pontos típusuk és érettségi állapotuk meghatározása. Az automatizált hematológiai elemzés elengedhetetlen összetevője a diagnosztizálási folyamatnak, és segít azonosítani a betegségek jelenlétét azáltal, hogy pontos sejtszámokkal szolgál, és kiemeli a feltűnő sejtpopulációkat. A fehérvérsejt-betegségekben a helyes diagnózis megtalálása összetett folyamat, és figyelembe kell venni hozzá a teljes és differenciális vérképből, morfológiából, immunfenotipizálásból és egyéb vizsgálatokból származó minden információt.

Fejlett klinikai paraméterek

Kibővített paraméterek egyes Sysmex hematológiai analizátorok esetében: IG, RET-He, IPF, NRBC, bővített gyulladásparaméterek, XN őssejtek; a klasszikus hematológiai analízist meghaladó hozzáadott értéket adnak és a klinikai értelmezés létrehozásához nyújtanak alapot.

Félvezetőlézer

"Újabb generációs Sysmex hematológiai és vizeletvizsgálati áramlási citométerekben alkalmazott lézertípus (melynek másik elnevezése 'diódalézer'). A korábban alkalmazott gázlézerekkel szemben ezek a lézerek kisebb energiafogyasztásúak (általában a vörös fényspektrumban működnek), sokkal hamarabb működésbe hozhatók (vagyis a rendszer gyorsabban kapcsolódik be), és hosszabb az élettartamuk."

Fény szóródása

Amikor egy tárgy fénysugárba lép, a fény iránya megváltozik. Ez a jelenség a fény szóródása, ami 0 és 360 fok között mindenféle szögben előfordul. A szóródó fény detektálása útján információt nyerhetünk a tárgy méretéről és egyéb jellemzőiről. Egy tárgy méretéről különösen előrefelé (vagyis kis szögben) szóródó fény alapján tehetünk megállapításokat. Az előre irányuló fényszóródást a méret mellett a tárgy alakja és törésmutatója is befolyásolja. Az ilyen fényjel detektálását általában gyors fotodiódával végzik. Az oldalirányú fényszóródásból (széles szögben szóródó fényből) a tárgy belső jellemzőiről nyerhetünk információkat. Sejtek esetében az oldalirányú fényszóródást befolyásolja a szemcsék jelenléte vagy hiánya. Az ilyen fényjel detektálásához szenzitív fotoelektron-sokszorozó szükséges, mert az erőssége ‒ az előre irányuló fényszóródáshoz képest ‒ néhány nagyságrenddel gyengébb.

Fluoreszcencia

Fluoreszcencia áramlási citometria

A Sysmex X-osztályú és XN-osztályú differenciálhematológiai analizátoraiban alkalmazott technológiája segítségével kerülnek észlelésre és differenciálásra mindhárom fő sejtvonal vérsejtjei, miután a megfelelő fluoreszcenciás markerekkel szupravitálisan megjelölték és áramlási sejtben lézerfény behatásának tették ki azokat.

Fluorokróm

"Összetett vegyi anyag, ami kötődni képes más szerkezetekhez, és fluoreszcencia jelenségét mutatja: bizonyos hullámhosszú fénnyel való gerjesztést követően a molekula némiképp nagyobb hullámhosszú fényt bocsát ki. A molekulában lévő elektronok elnyelik a gerjesztőfény (pl. lézerfény) energiáját, magasabb energiaszintre lépnek, és rövid időn belül visszaesnek a kezdeti szintjükre. Ebben a pillanatban fény formájában kiadják a többletenergiájuk zömét. Az energia egy kisebb hányada hőként távozik, így a kibocsátott fény nagyobb hullámhosszú (energiaszegényebb), mint a gerjesztő hullám hossza. A fluorokróm jellemzőitől függ, hogy mely hullámhosszakkal gerjeszthető, és milyen hullámhosszt fog kibocsátani. A fluorokrómokat használják például konkrét sejtkomponensek (pl. nukleinsavak) megjelölésére, mivel a kibocsátott fluoreszcens fény mérhető. Detektornak általában fotoelektron-sokszorozót használnak. Vagyis a fluorokrómok használhatók markerként ezen sejtkomponensekhez, és így azok minőségi és mennyiségi elemzésére, mivel a fluoreszcens fény erőssége arányos az adott komponens mennyiségével (pl. intracelluláris RNS és/vagy DNS)."

Fő paraméter(ek)

Olyan paraméterek, amelyek önmagukban szolgáltatnak diagnosztikai releváns információt; ezeket szánják a kezelőorvosoknak, a kórházi osztályoknak vagy a laboron ill. intézményen kívüli együttműködő szakorvosoknak való továbbításra.

Full blood count

G

Glomerular filtration

Glomerular filtration is the first step in producing urine. The kidneys use this process to filter excess fluid and waste products out of the blood to eliminate them from the body.
The renal corpuscles filter about 1 L blood/min due to a pressure gradient exerted on the capillary walls. The resulting filtrate in the glomerular capsule containing water, glucose, amino acids, uric acid, urea, electrolytes, etc. is known as ‘glomerular filtrate’ or ‘primary urine’.

Glomerular filtration rate

‘Glomerular filtration rate’ (GFR) is the volume of fluid filtered from the renal glomerular capillaries into the Bowman's capsule per minute. In healthy adults, GFR is about 125 mL/min (i.e. approx. 150 L of primary urine are formed per day) and is an important indicator of kidney function.

Glucose (GLU)

The urine of a healthy person only shows trace amounts of sugar, i.e. glucose. Glucose appears in urine when the blood glucose level rises because of an abnormality of the glucose metabolism. The determination of glucose in urine has a high diagnostic value for early detection of disorders such as diabetes mellitus.

Granulociták

A mieloid fehérvérsejtek egy kategóriája; jellegzetességük, hogy a citoplazmában szemcsék vannak. A granulociták közé tartoznak a neutrofilek, eozinofilek és bazofilek. Ezek alkotják a polimorfonukleáris fehérvérsejtek csoportját, szemben a mononukleáris fehérvérsejtekkel (limfocitákkal és monocitákkal). A Sysmex XN sorozat és némelyik X-Class analizátor használata során a testfolyadékos üzemmódok esetében a rendszer jelenti a 'PMN' paramétert, ami lefedi a fent említett granulocita sejteket. Az 'MN' paraméter a mononukleáris sejteket fedi; ezzel a paraméterrel együtt segíthet kideríteni fennálló fertőzések vagy gyulladás okát, például CSF (cerebrospinális folyadék) mintákban.

H

Haemoglobin (BLD)

Haemoglobin is the iron-containing red blood pigment in red blood cells that enables the transport of oxygen in the body. The detection of haemoglobin in urine is due to either elevated haemoglobin levels or the presence of red blood cells in the sample. Elevated values of this parameter are an important symptom for injuries, crystals, glomerulonephritis, renal calculi, or urinary tract infections.

Halmozott impulzusmagasság

"A Sysmex módszere a hematokrit (HCT) mérésére. A HCT paraméter annak a mértéke, hogy összesen vagy kumulatívan mekkora a vörösvértestek térfogata a teljes vér össztérfogatához képest. Arányként (l/l mértékegységgel) vagy százalékosan adják meg. A Sysmex analizátorok esetében a HCT érték - impedancia technológia használatával - az egyes sejtek impulzusmagasságának a kumulatív értékéből származik. Vagyis nem számított, hanem közvetlenül mért érték; mint ahogy némely másik technológia esetében is."

HbA1c (glycated haemoglobin A1c)

A long-term monitoring parameter used to control diabetics' medical status. It has become a frequently ordered test in medical labs nowadays because of the increase in lifestyle diseases such as diabetes. Automated HbA1c testing is facilitated with the Tosoh HLC-723 G11 Analyser, which can also be integrated into XN-9000/9100 configurations 'Sorting & Archiving' or 'Maximum Workload' including the tube-sorting process.

Hibajelzés

"A hibajelző üzenetek valamilyen komplex (teljes differenciál) analitikai rendszerből erednek, amelyek lehetővé teszik az éretlen és a rendellenes sejtek minőségi azonosítását. A hibajelzés révén a labor idő és költség szempontból hatékonyabban működik: ezzel sokkal kevésbé van szükség manuális kvalitatív fehérvérsejt-számlálásra, és az elemző személyt a generált hibajelzésekkel irányítja konkrét patologikus jelenségek felismerésében. A manuális mikroszkópiának ekkor kiemelten fontos szerepe adódik: dokumentálnia kell minden említésre méltó formai jellemzőt, és megerősíteni az automatizált elemzés által a kezelő számára gyanúsnak jelzett rendellenes sejtpopulációk ottlétét. A differenciál előtti analizátorokban is találhatunk gyanúra okot adó jeleket, amelyek többnyire rendellenesen alacsony vagy magas számokra és az eredmények gyenge megbízhatóságára utalnak, például interferenciák következtében."

Hibajelzési paraméter(ek)

Olyan paraméterek, amelyek – a fő paramétereken túl és azokkal együttesen – diagnosztikailag releváns információkat szolgáltatnak kizárólag a laboratóriumon belüli használatra, az eredmények érvényesítéséhez és a diagnosztikai következtetés felállításához. Ezek a paramétereredmények nem küldendők át közvetlenül pl. a kórházi osztályok vagy kezelőorvosok részére, de a fő paraméterekkel kapcsolatos diagnosztikai kimenetelük továbbítható.

Hipokróm

Hisztogram

"A hisztogramok (bizonyos fajta grafikonok) előállítása úgy történik, hogy ábrázolják az egyes sejtek méretét (térfogatát), amit az impedancianyíláson való áthaladásakor generált impulzusmagasságból állapítanak meg; vagy a feljegyzett sejtek által generált egyéb jeleket ábrázolnak, mint például az előre vagy oldalra irányuló fényszórás vagy a fluoreszcencia, amelyekből majd további sejtjellemzőkre lehet következtetni, például a keresztmetszet területére és a belső sejtszerkezet összetettségére ill. nukleinsav-tartalmára. Több sejtpopulációt is lehet együtt értékelni és ábrázolni (jellemző például: RBC és PLT; valamint trimodális fehérvérsejt-eloszlási görbék 3 részes differenciálanalizátorok esetében). Ezt a két vagy több különálló sejtpopulációt ún. 'méretdiszkriminátorokkal' különböztetik meg egymástól."

Hydrodynamic focusing (HDF)

"A Sysmex technológiája, melyet hematológiai és vizeletvizsgálati analizátorokban alkalmaznak sejtek és részecskék számlálására. A sejtek ill. részecskék egybeesésének és visszaáramlásának az eredményes megelőzése érdekében a sejteket vagy részecskéket az áramlási cellába vagy detektálóegységbe való belépéskor köpenyáramlás (sheath flow) révén különítik és igazítják el.
Szuszpendáló folyadékban hirtelen gyorsulásnak való kitettség esetén különösen a vörösvértestek alakja változik meg. A HDF alkalmazásával a gyorsulás mértéke jelentősen csökkenthető, ezáltal az eredmények jobban megfelelnek a valós sejtjellemzőknek."

I

Immunfenotipizálás

"Sejtek antitestmediált áramlási citometriai elemzése felületi jellegzetességek differenciálása révén. A kifejezést leginkább az egzakt fehérvérsejt-differenciálásra alkalmazzák a fehérvérsejt-rendellenességek (mint például a leukémiák vagy limfómák) differenciáldiagnosztikája terén. Ha vérlemezkékkel kapcsolatosan használják, akkor ez részletekbe menőbb elemzésre utal, aminek például aktivitási állapot is része."

Immunrendszeri-áramlási citometria

Sejtek antitestmediált áramlási citometriai elemzése felületi jellegzetességek differenciálása révén. A kifejezés tágabban értelmezett, mint az "immunfenotipizálás", és alkalmazható például a vérlemezkeszámlálás referenciamódszerének a leírására (melynek során CD41/61 elleni antitesteket használnak), amivel a Sysmex XN sorozaton lévő PLT-F alkalmazása kiváló korrelációt mutat.

Impedancia

"Az impedancia technológia (egyenáram) alapja az az elv, hogy egy két ellentétes töltésű elektróda között keltett elektromos mezővel a sejtek számlálhatók, és méretük is meghatározható. A vérsejtek nem vezetik jól az elektromosságot. A hígítószer (reagens), amiben azokat a számlálás során szuszpendálják, egy izotonikus oldat, ami jó elektromos vezető. Ennek eredményeként amikor a hígítószerben szuszpendált sejteket átvezetik egy nyíláson (szűkületen) az elektródok között, akkor igen rövid időre megnövekszik a sejteknek az elektródok közötti útvonalra vonatkozó impedanciája (ellenállása). Az egyes sejtek a méretükkel (térfogatukkal) arányos elektromos impulzust keltenek."

Információfeldolgozó egység

Szoftverkomponens (hardverrel), ami a Sysmex analizátorokat irányítja, működteti. Az XN sorozat esetében az IPU különféle standard alkalmazásokat kínál az "elemzés" (analysis) lépéshez. További funkciókhoz ezek összefonódhatnak a kibővített IPU alkalmazásokkal.

Intelligencia

A Sysmex laboratóriumi megoldásait a beágyazott szoftverkoncepció intelligens módon vezérli, harmonizálja és standardizálja a fizikai minta és az adat-munkafolyamat közötti kölcsönös hatásokat. Egyetlen rendszertől számos munkaterületig, akkor is, ha a hálózata több helyszínre terjed ki.
A szoftveren túl sokkal többet nyújtunk – többek közt a Sysmex Akadémia szolgáltatásait, digitális képzést, valamint a helyszíni oktatási workshopokat és tanácsadási szolgáltatásokat.

IPF (éretlen vérlemezke frakció)

Ismétlő tesztelés/megrendelés/elemzés

Egy minta automatikus újramérése analitikai eredmények szerzése végett, amikor a kezdeti mérés során bizonyos analizátorhibák léptek fel (pl. nyomás, hőmérséklet).

J

Jelentésben foglalt paraméter(ek)

K

Ketones (KET)

Ketones in urine indicate increased fat degradation in the body. This can be caused by an insufficient supply of energy from carbohydrates. During the degradation of fatty acids, intermediary compounds called ‘ketone bodies’ (acetoacetic acid, s-hydroxybutyric acid and acetone) are formed in the liver. Ketones can be detected in urine when increased fat degradation takes place and is particularly important in checking metabolic decompensation in diabetes mellitus.

Kidneys

The kidneys are two bean-shaped organs in the renal system. They perform essential functions, including the regulation of water and electrolyte balance, and the filtration and elimination of metabolic waste products (e.g. urea, uric acid and ammonia), medications and toxic substances. Kidneys also secrete hormones that help produce red blood cells (via the hormone erythropoietin, EPO), regulate blood pressure (via production of renin) and promote bone health (calcium absorption via conversion of calcidiol into calcitriol).

Klinikai értelmezés

Ide tartozik a paraméterek vagy azok kombinációinak csak alapos bizonyítékon alapuló, mind a diagnózishoz, mind a terápiához/monitoringhoz hozzáadott értéke.

Köpenyáramlás

Kutatási paraméter(ek)

Olyan paraméterek, amelyek - a diagnosztikai ill. a jelentésben foglalt paramétereken túl és azokkal együttesen - diagnosztikailag releváns információkat szolgáltatnak kizárólag a laboratóriumon belüli használatra, az eredmények érvényesítéséhez és a diagnosztikai következtetés felállításához. Ezek a paramétereredmények nem küldendők át közvetlenül pl. a kórházi osztályok vagy kezelőorvosok részére, de a jelentésben foglalt, illetve diagnosztikai paraméterekkel kapcsolatos diagnosztikai kimenetelük továbbítható.

L

Leucocyte esterase (LEU)

Leucocyte esterase is an enzyme produced in white blood cells – to be more precise, in granulocytes. Detection of leucocyte esterase reveals the presence of granulocytic leucocytes. Elevated values of this parameter are an important symptom for inflammatory diseases of the efferent urinary tract and kidneys.

Lymphocytes

Lymphocytes originate from the lymphoid lineage (as opposed to the myeloid lineage). Lymphoid cell development is not restricted to the bone marrow and takes place in primary and secondary lymphoid organs.

Lymphocytes defend the organism against infection by distinguishing the body’s own cells from foreign ones. Molecules recognised by the body as foreign are known as antigens. Each lymphocyte is only stimulated by one specific antigen. When lymphocytes recognise this antigen, they produce chemicals to fight it.

There are three main types of lymphocytes: B lymphocytes, T lymphocytes and natural killer (NK) cells. Lymphocytes belong to the mononuclear white blood cells. Although compared to other white blood cells all lymphocytes are small and round without granules, there is a large variety of different subtypes, and distinguishing between them morphologically is tricky.

Reasons for an increased lymphocyte count include infection or inflammation, as well as certain types of malignancies, especially haematological malignancies. Despite giving an absolute and relative lymphocyte count, several flags on Sysmex analysers can point to suspicious lymphocytes for which, if present, a follow-up test should be performed.

M

Magas fluoreszcenciájú limfocitaszám

Kutatási paraméter, ami jelzi az erősen fluoreszcens limfociták jelenlétét, amelyek aktivizált sejteknek felelnek meg (B limfocitákat/plazmasejteket szekretáló antitestek), amennyiben a szisztémás hematológiai betegségek kizárhatók.

Makrocitás

MCDh (hematológiai célú mikrokromatikus detektálás)

A RAL Diagnostics társaság által gyártott metanolmentes festőreagensek márkaneve. Vérkenetek megfestésére szolgál, a RAL Stainer eszközben és a RAL félautomata megfestőeszközben használatos.

MCH

"Az MCH a vörösvértestenkénti átlagos hemoglobinmennyiség, amit az RBC és a HGB értékből számítanak. MCH [pg] = HGB/RBC. Az MCH normál referenciatartománya életkorfüggő. Az MCH érték hajlamos az MCV-vel arányosan alakulni, mivel a sejtek méretét nagymértékben meghatározza a hemoglobintartalom. A normál MCH értékű sejtek ún. normokrómok, míg az alacsony és a magas értékűek hipokróm ill. hiperkróm állapotúak. Ha alacsony az MCH, az arra utal, hogy elégtelen termelődés miatt a sejtek túl kevés HGB-t tartalmaznak. Az ilyen sejtekre mondjuk, hogy hipokrómok, mivel mikroszkóppal vizsgálva fakónak látszanak."

MCHC

"A sejtek hemoglobinkoncentrációjának a középértékét (MCHC) a HCT és a HGB értékből számítják; ez tükrözi a vörösvértestben lévő HGB-mennyiség arányát a vörösvértest térfogatához képest. MCHC [g/dl] = HGB/HCT. Az MCHC normál referenciatartománya jellegzetesen állandó az élet folyamán; általában egy szűk tartományon belül van, és a várható változás mértéke igen kicsi. Az MCHC használatos normo-, hipo- és hiperkróm vörösvértest-populációk definiálására is. A túl kevés HGB-t hordozó sejtek színe világosabb, az MCHC értékük pedig alacsony. Klinikai okok miatt az MCHC ritkán emelkedik meg; gyakorlatilag csak akkor, ha a sejtek szferocitikusak (membrán elvesztése miatt) vagy jelentősen dehidráltak. Az ilyen hiperkróm vörösvértestek esetében egyes vörösvértestenként szokatlanul magas intracelluláris HGB-koncentráció tapasztalható, sejttérfogatvesztés következtében. Az MCHC-t rendszerint az analizátorok technikai működési jellemzőinek a figyelésére használják."

MCV

"The vörösvértestek térfogatának a középértékét (MCV) az RBC és a HCT értékből számítják. MCV [fl] = HCT/RBC. Az MCV normál referenciatartománya életkorfüggő. A 'normocitás', a 'mikrocitás' és a 'makrocitás' szó a vörösvértest-populációk jellemzésére szolgál, hogy azok MCV értéke normál, alacsony vagy magas. Mivel a vörösvértestek mérete függ azok HGB-tartalmától, a hemoglobintermelés hiányosságai a normálisnál kisebb sejteket, vagyis vörösvértest-mikrocitózist eredményeznek. Makrocitás sejtek akkor fordulnak elő, amikor a vörösvértest-elősejtek elválasztása a csontvelőben meggyengült."

Megismételhetőség

A pontatlansággal kapcsolatos: megismételt méréssorozat azonos körülmények között.

Méretezhetőség

Az XN elv méretezhetősége révén a megoldások a testreszabott megoldást megtartva továbbfejleszthetők. Ez vonatkozik a termelékenységi értékekre, a klinikai értékekre és ugyanígy a professzionális szolgáltatásokra is.

Mikrocitás

Modularitás

Az XN elv modularitása testreszabott megoldást tesz lehetővé. Ez vonatkozik a termelékenységi értékekre, a klinikai értékekre és ugyanígy a professzionális szolgáltatásokra is.

Monociták

A monociták a mononukleáris sejtek közé tartoznak, mint a limfociták is, de a mieloid sejtvonalból származnak, melyek a csontvelőben termelődnek. A monociták kulcsszerepet játszanak a immunválaszban. Gyorsan eljuthatnak a fertőzés helyére, és makrofágokká és dendritikus sejtekké differenciálódhatnak immunválasz kiváltása végett. A monocita-makrofág rendszer elnyelheti az idegen részecskéket, és lebonthatja azokat antigénekre, amelyek azután jelen lehetnek a felületükön. Az automatizált monocitaszámok a monocitáknak a megszámlált fehérvérsejtek teljes számához viszonyított arányaként vagy egy abszolút számként vannak megadva. A megnövekedett monocitaszám jelezhet különböző betegségállapotokat, pl. krónikus gyulladást vagy fertőzést, de rosszindulatú betegségek, például krónikus mielomonocitás leukémia esetében is előfordulhat.

Monocytosis munkafolyamat-optimalizálás

A bővített IPU-ba ágyazott MWO a reaktív monocystosisnak a gyaníthatóan rosszindulatú eredetű monocystosistól való megkülönböztetéséhez kínál koncepciót. Az MWO-koncepció segíti a felesleges vérkenet-ellenőrzések számának csökkentését, egyben optimalizálja a CMML észlelését, és végső soron javítja a laboratóriumi munkafolyamatot.

N

Nem reaktív betegség (daganatos betegség, rosszindulatú betegség)

Nephron

A nephron is the microscopic structural and functional filtering unit of the kidney. Each kidney is made up of over one million nephrons that cleanse the blood and balance the constituents of the circulation. A nephron consists of a renal corpuscle, a sophisticated renal tubule system and the associated capillary network.
Nephrons process the blood supplied by afferent arterioles via glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. Many processes take place in different parts of the nephron before the filtrate (primary urine) is modified into the final product referred to as ‘urine’.

Neutrofilek (neutrofil granulociták)

A neutrofilek a granulociták kategóriájába tartoznak. Ezek fontos szerepet játszanak az immunvédelemben, és fertőzések helyére elsőként (általában egy órán belül) érkező immunsejtek. Ez egy kemotaxisnak nevezett folyamaton keresztül megy végbe. A neutrofilek fagocitálhatnak egyéb sejteket, például baktériumokat, amelyek a szervezet számára ártalmasnak tűnnek. Ők maguk azonban nem élik túl a saját beavatkozásukat. A genny főleg elhalt neutrofilekből és megemésztett baktériumokból áll. Az abszolút és relatív neutrofilszám információkkal szolgálhat a diagnózishoz és a fertőzések monitorozásához, és kemoterápia során is számításba veszik. Megnövekedett neutrofilszám fiziológiailag nem patologikus helyzetekben is előfordulhat, pl. stressz után vagy dohányzóknál.

Nitrite (NIT)

Nitrite is the result of nitrate reduction. Various bacteria that cause urinary tract infections (UTI) produce enzymes that turn nitrate into nitrite. The presence of nitrite in urine is an indirect confirmation of bacterial infection (bacteriuria). Common microorganisms that can cause urinary tract infections, such as Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, and Proteus species, produce enzymes that reduce urinary nitrate to nitrite.
A negative NIT test strip result does not exclude a urinary tract infection because there could be bacteria present which do not produce nitrite. Therefore, nitrite is specific but not sensitive for UTI. Furthermore, with strong bacterial growth, nitrite may eventually be degraded to nitrogen, which means that remaining nitrite levels in the sample may be below the limit of detection.

Normocitás vérszegénység

A normocitás vérszegénységet (normocitás anémia) okozhatja lecsökkent vörösvértest-termelődés, megnövekedett vörösvértest-destrukció vagy vérveszteség. A vörösvértestek száma alacsony, de a sejtméret és a sejtekben lévő HGB-mennyiség normális.

Normokróm

P

pH

The pH describes how acidic or alkaline a substance is based on the hydrogen ion concentration. If urine is persistently acidic or alkaline, this can indicate a disturbed acid-base balance. Persistently alkaline pH values point towards urinary tract infection. For microscopy, it is good to bear in mind that at pH levels above 7, cells can lyse faster than under normal (slightly acidic to nearly neutral) conditions.

Plateletcrit, vérlemezke alapú hematokrit)

Vérlemezkékre vonatkozó paraméter; jelentését tekintve egyenértékű a hematokrittel, de az MPV és a PLT számból számítják (PCT = MPV x PLT).

PLT-F

"Klinikai érték alkalmazás, ami opcionálisan áll rendelkezésre az XN sorozat analizátorain vérlemezkék mérésére, specifikus fluoreszcens megjelölés útján, ami a trombocitopéniás tartományban is igen pontos és valósághű. Kimutatták, hogy a referenciamódszerrel (CD41/61) igen jól korrelál. A PLT-F meghatározza az éretlen vérlemezke frakciót (IPF-et), ami a trombopoietikus csontvelőaktivitást tükrözi, és ezáltal különösen hasznos a trombocitopéniának és lehetséges okainak a felderítésében."

Polimetin

"Vegyületek egy csoportja; elterjedt ipari használatuk mellett ezeket szupravitális sejtmegjelöléshez mint fluorokróm markereket használják a Sysmex hematológiai és vizeletvizsgálati eszközeiben, egy félvezető lézer fényforrással együttesen (Sysmex-szabadalom alkalmazása). Ezen vegyületeknek többféle előnyük van: A maximális elnyelés hozzáigazítható a pontos hullámhosszhoz, a sejt-sejtmag permeabilitásuk testreszabható, a konkrét sejtkomponensekhez (például nukleinsavak) való affinitásuk pedig szükség szerint előállítható ‒ a molekuláris szerkezet alakításával. A polimetinek kiváló jel-zaj arányt mutatnak, szennyvízben könnyen lebomlanak, és mutagenitás szempontjából más nukleinsavkötő fluorokrómokhoz képest biztonságosnak jellemzik azokat. A Sysmex X-Class és XN sorozatú analizátoraiban különféle polimetint tartalmazó reagenseket alkalmaznak mindhárom sejtvonal érett és éretlen sejtjeinek a konkrét differenciálási elemzéséhez."

Primary urine

Primary urine is the fraction of blood plasma, which is filtered out by renal corpuscles. Due to the massive blood supply to the kidneys and the large number of glomerular filtration units, the body produces about 150 litres of primary urine daily. Approximately 99% of primary urine is reabsorbed through the tubule epithelium so that only 1.8 litres have to be excreted every day. The components of primary urine correspond to the composition of protein-free blood plasma.

Protein (PRO)

Most proteins are normally contained in blood because they are too large to fit through the glomerular membrane. However, if these filters are damaged, proteinuria – the presence of protein in urine – can occur. Protein in urine is a frequent symptom of renal diseases, but it is not very specific. Protein levels in urine can be temporarily increased due to exercise, fever or stress.

R

Reaktív betegség

Red blood cells (RBC)

Red blood cells deliver oxygen to the body’s tissues by travelling through the circulatory system. They are round, smooth and have a red tinge. If red blood cells appear in this intact shape, they are called isomorphic or eumorphic and do not come from the glomerulus. If red blood cells become damaged, they are called dysmorphic red blood cells. Their deformation occurs when they pass through the glomerular structures of the kidney, but it can also happen when they are exposed to urine for a prolonged time. The term for pathological dysmorphic red blood cells is ‘acanthocytes’. Their presence can indicate a glomerular disease such as glomerulonephritis.
If there are a few red blood cells in urine, this can be considered normal. A high number of red blood cells, however, can indicate the presence of injuries, crystals, renal calculi or urinary tract infections.

Reflex tesztelés/megrendelés/elemzés

Egy minta szabály alapú újramérése másik vagy kibővített analitikai profillal, megbízhatóbb eredmények végett.

Relatív számlálás

Az ilyen vérsejtszámlálási elv szerint működő analizátorok adott időperiódus alatt generált impulzusok számából állapítják meg a vérsejtszámokat. Az ilyen rendszerek hajlamosak a nyílás elzáródása miatti hibákra, vagyis ezeket rendszeresen kalibrálni kell.

Renal corpuscle

The renal corpuscle is the site of the filtration of blood plasma. It consists of the glomerulus, and the glomerular capsule, or ‘Bowman's capsule’. Afferent arterioles form a network of high-pressure capillaries called the ‘glomerulus’. The tuft of glomerular capillaries filters the blood based on particle size and the filtrate is captured by the surrounding cup-shaped chamber, the Bowman’s (glomerular) capsule.

Renal tubule

The renal tubule is a long and convoluted structure that emerges from the glomerulus and is divided into three main parts based on function: the proximal convoluted tubule, the loop of Henle (with descending and ascending limbs) and the distal convoluted tubule. After passing through the renal tubule, the filtrate continues to the collecting duct system.

Reprodukálhatóság

A pontatlansággal kapcsolatos: kontrollvéren megismételt méréssorozat megváltoztatott körülmények között: másik kezelő, másik tétel, másik labor.

Rerun (újrafuttatás) tesztelés/megrendelés/elemzés

Egy minta automatikus újramérése analitikai eredmények szerzése végett, amikor a kezdeti mérés során bizonyos analizátorhibák léptek fel (pl. nyomás, hőmérséklet).

RET-Y

A RET szóródási diagramjából származtatott érték a RET-He érték meghatározásához, ami a retikulociták populációjának a hemoglobinizációját tükrözi.

Reticulocyte haemoglobin equivalent (RET-He)

Klinikai érték alkalmazás, ami opcionálisan áll rendelkezésre az XN sorozatú analizátorokon retikulociták számszerűsítésére és differenciálására azok érettségi fázisai (HFR, MFR, LFR) alapján, specifikus fluoreszcens megjelölés útján. Optikai vérlemezkeszám (PLT-O) is megadható.

A RET emellett meghatározza az éretlen retikulocita frakciót (IRF=HFR+MFR) és a retikulocita-hemoglobin számot (RET-He), felmérve az újonnan képződött vörösvértestek mennyiségét (eritropoietikus aktivitás) és minőségét (hemoglobinszintézis és -felvétel) egyaránt. Ez a vérszegénység differenciáldiagnosztikája esetében fontos. A RET-He emellett korai indikátora lehet a vörösvértest-hemoglobinizációban bekövetkező változásoknak, ami hasznos lehet például terápiás monitorozás során.

Retikulocita-termelési index

"Az RPI tükrözi az eritropoietikus csontvelő reagálását anémiás betegek esetében. Anémiás betegek esetében ezt a mutatót (inkább, mint pusztán a RET-et) használják a csontvelő anémiára való megfelelő reagálásának a felméréséhez. Ha nem áll fenn anémia, akkor ennek nincs gyakorlati jelentősége.
Az RPI definíciója a következő: RPI = (RET% × HCT) : (0,45 × vérben töltött napok száma). A képletben a 0,45 az ideális hematokrit megfelelője. Ezen ""ideális"", 0,45 értékű HCT esetén az RPI egyenlő a retikulociták százalékával, ami ""ideális esetben""
normál egészséges egyének esetében körülbelül 1%. Anémiás beteg esetében megfelelő csontvelőválasz esetén az RPI várható értéke > 2,0. Fordítva azonban ez nem feltétlenül teljesül (vagyis RPI < 2,0 esetén
még nem feltétlenül kell a csontvelőválaszt elégtelennek tekinteni).
Az anémiára adott megfelelő csontvelőreakciónak jó markere az abszolút
retikulocita-koncentráció megnövekedése és az ezzel együtt jól láthatóan megemelkedett éretlen retikulocita frakció
(IRF)."

Rövid átfutási idő

Ezzel a funkcióval önálló, sürgős minták haladéktalanul mérhetők.

S

Sejtfunkcionalitás

A Sysmex XN-osztályú hematológiai analizátorai – egy leleményes reagensrendszer használatával – lehetővé teszik a sejtek megkülönböztetését funkcionalitásuk alapján, különösen olyan esetekben, amikor morfológiai szempontból nehéz döntést hozni. A sejtfunkcionalitás észlelése a sejt egyéni lipidmembrán-összetételén alapul, és lehetővé teszi az érett és az éretlen sejtek, valamint a reaktív és a rosszindulatú sejtek közötti különbségtételt.
Az XN-analizátorok egyedi reagensei az alábbiakkal kapcsolatos következtetéseket teszik lehetővé:
1.    az adott sejt érettsége,
2.    az adott sejt malignitása,
3.    az adott sejt aktivációs állapota.

SILENT DESIGN®

A Sysmex kialakítási elve, ami elősegíti a kellemesebb munkavégzést: az embereket elsődleges szempontnak tekintve optimalizálni az egyén és az általuk nap mint nap használt eszközök közötti interakciót.  A SILENT DESIGN® koncepció keretében öt alapelvre összpontosítva javítjuk folyamatosan a felhasználói élményt: személy - tér - felület - sorozat - élettartam. SILENT DESIGN® termékeinkben mind az öt alapelvet figyelembe vesszük a jó tapasztalatok megteremtéséhez.

SLS (nátrium-lauril-szulfát) hemoglobin módszer

A Sysmex cianidmentes HGB-mérési módszere, ami különösen megbízható eredményeket nyújt a vörösvértestek, fehérvérsejtek és lipidek eredményes lízise révén, amivel csökken az interferenciák lehetősége.

Specific gravity (SG)

Urinary specific gravity is based on the concentration of solutes in urine. It measures the ratio of urine density compared to water and provides information on the kidney’s ability to concentrate urine. If the specific gravity values drop below 1.010 g/mL urine, cells undergo faster lysis than in normal conditions (1.010 to 1.030 g/mL).

Sysmex oktatásfokozás és -fejlesztés

Célzott cikkek klinikai és diagnosztikai háttértémákban, tudományos és oktatási megközelítésben. Ilyen például a koaguláció, a hematológia, a vizeletvizsgálat vagy a testfolyadékok témaköre.

Sysmex Xtra (Sysmex Xtra Online)

A Sysmex nyomtatott formátumú 'Sysmex Xtra' ügyfélmagazinjának a leszármazottja, amit némelyik országban, helyileg adnak ki. A Sysmex Xtra Online egy speciális rész a Sysmex Europe webhelyen; sokféle cikk megtalálható rajta termékekről és egyéb kapcsolódó témákban.

Szóródási diagram (scattergram)

"A szóródási diagramok (bizonyos fajta grafikonok) előállítása úgy történik, hogy együttesen ábrázolják az egyes számlált sejtek két feljegyzett jelét; vagyis ez kétdimenziós elemzés. Ilyen jelek szerezhetők volumetrikus impedancia, magas frekvenciájú elektromágneses energia, valamint optikai (előre és oldalra irányuló fényszóródás) és citokémiai megjelölés (oldalirányú fluoreszcens fény) útján. Több sejtpopuláció együttesen értékelhető és ábrázolható. E két vagy több sejtpopulációt ACAS (nem minden eszköz és csatorna esetében alkalmazzák) segítségével különítik el egymástól, ami jobb (fehérvérsejt-differenciálásra), mint a fix kapuzás. Fel lehet jegyezni kettőnél többféle jelet is sejtenként; ezekből a különböző sejtpopulációk megkülönböztetéséhez és ábrázolásához több szóródási diagram is előállítható."

Szórt fény

T

Támogatáskezelő

Szoftverkomponens a teljes XN analitikai rendszer működésének a megfigyelésére: van egy alkalmazás, ami védi a működtetési környezetet, valamint egyéb dolgokat, amik felügyelik a karbantartási szükségleteket és a technikai működési paraméterek kontrollját.

Teljes vérkép

Klasszikus 8 paraméteres hematológiai vérvizsgálat; részei: RBC, WBC és PLT, valamint a HGB, a HCT, az MCV, az MCH és az MCHC érték meghatározása.

Termelékenység

Integrált laborfolyamatok optimalizálása és harmonizálása a teljes bekerülési és üzemeltetési költség szempontjából, valamint azok hozzájárulása a gyors és jó minőségű eredmények eléréséhez.

Thrombopoiesis Workflow Optimisation (TWO)

TWO streamlines the entire platelet analysis workflow in the laboratory as it optimises the triggering of PLT-F reflex tests and supports the differential diagnosis of thrombocytopenic patients and their monitoring. 

The new TWO algorithm is embedded in the Extended IPU and can be used in conjunction with the PLT-F application.

U

Ureter

The ureter is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. There are two ureters, one attached to each kidney.

Urethra

The urethra arises from the base of the bladder and transports urine to the outside of the body for disposal. The urethra is the only urinary structure that differs significantly between females and males, due to the dual role of the male urethra in transporting both urine and semen.

Urinary bladder

The urinary bladder (also called ‘urocyst’ or ‘vesica’) is a hollow muscular organ that collects and stores urine from the kidneys via the ureters before disposal by urination. It is a highly distensible (or elastic) organ. A typical adult human bladder will hold between 300 and 500 mL before the urge to empty occurs, but it can hold considerably more.

Urobilinogen (URO)

Urobilinogen is a colourless by-product of bilirubin reduction. It is excreted in increased amounts in urine when the functional capacity of the liver is impaired or overloaded, or when the liver is bypassed. However, a value of zero is also critical since this may indicate biliary obstruction.

V

Vérszegénység (anémia)

A vérszegénységet általában úgy definiálják, mint a hemoglobin (HGB) szintjének a lecsökkenése a normális tartomány alsó határa alá. A vérszegénység fennállását vagy az attól való mentességet meghatározó értékek nemtől és életkortól függetlenek. A hematokrit (HCT) egy ide vonatkozó paraméter, ami vérszegénység esetén szintén alacsonyabb. A vérszegénység inkább tünet, mint betegség; sokféle oka lehet, melyeket a sikeres kezeléshez tisztázni kell.

Vizeletáramlási citometria

A Sysmex technológiája, melyet az UX és az UF sorozatba tartozó vizeletvizsgálati analizátorokban alkalmaznak. Ennek révén detektálhatók és osztályozhatók a vizeletben lévő sejtek és részecskék, miután megfelelő fluoreszcens markerekkel megjelölték, és egy áramlási cellában lézerfénynek tették ki azokat.

Vörösvértest-mutatók

Az MCV, az MCH és az MCHC ún. CBC-paraméterek, vörösvértestekkel kapcsolatosak, és ezekre gyakran mint a vörösvértest-mutatókra utalnak. Az RDW mutatóval együtt a mutatókat arra használják, hogy egy adott beteg esetében leszűkítsék a vérszegénység lehetséges okait. Az MCHC egy korai érzékeny marker, mert mielőtt a vörösvértestek mikrocitássá válnának, az MCH és az MCHC szintje esik.

Vörösvértestek eloszlási szélessége

"Egy automatizált paraméter, ami arról nyújt információt, hogy mennyire változatos a vörösvértestek (RBC) mérete: Kvantitatív mutatója annak, hogy az adott vörösvértest mérete mennyire változékony. Ez egy RDW-SD és egy RDW-CV értékkel adható meg. Nagy RDW arra utal, hogy az adott RBC-méret mikroszkóppal vizsgálva rendellenes varianciájú; ezt anizocitózisnak mondják. A RDW azon vérszegénységek differenciálását segíti, amelyek vörösvértest-indexei hasonlóak."

W

White blood cells (WBC)

White blood cells, also called leucocytes, are vital parts of the immune system. They help protect the body against infections and foreign invaders. WBC are round and, if they are granulocytes, granulated. They measure approximately 1.5 to 2 times the diameter of a red blood cell. In urine, the most common type of WBC are neutrophils (i.e. neutrophilic granulocytes), whereas lymphocytes or eosinophils (eosinophilic granulocytes) are rare findings in urine. A small number of WBC can be present in healthy urine but increased counts can point towards inflammation or infection within the urinary system.

WPC

Klinikai érték alkalmazás, ami opcionálisan áll rendelkezésre a kék XN sorozat analizátorain fehér elősejtek mérésére; kiváló kettős hibajelzést nyújt (a standard XN-DIFF APP együttes alkalmazásával) mind a mieloid, mind a limfatikus fehérvérsejt-rendellenességekhez. Ennek révén könnyebb lehet visszaszorítani a falspozitív minta-hibajelzéseket és a manuális differenciálást, és a daganatos rendellenesség-típusokat mutató mintákra lehet összpontosítani.

X

X-Class

A group of Sysmex automated haematology analysers consisting of different XS-series models, all based on fluorescence flow cytometry technology and delivering a 5-part blood differential plus a varying array of extended parameters offering further diagnostic possibilities.

XN Stem Cells

A new measurement option utilising the WPC measurement channel for the quantification of haematopoietic progenitor cells (HPC). The XN Stem Cells method has been shown to be comparable with the CD34 immune flow cytometry count in mobilised peripheral blood.

XN-BF

Klinikai érték alkalmazás, ami opcionálisan áll rendelkezésre az XN sorozatú analizátorokon különböző testfolyadékok automatizált és standardizált méréséhez. Gyors elemzést tesz lehetővé mintaelőkezelés nélkül, ami a nap folyamán bármikor rendelkezésre áll az eredmények kiváló reprodukálhatóságával, és kevesebb időigényes manuális számlálókamrás számlálásra lehet szükség. A fehérvérsejtek és vörösvérsejtek számszerűsítése mellett megállapítja a teljes magvassejtszámot, és a fehérvérsejtek számát differenciálja mononukleáris és polimorfonukleáris sejtekre, elősegítve ezáltal fertőzéses állapotok és egyéb rendellenességek mielőbbi kimutatását.

XN-CBC

Klinikai érték alkalmazás, ami gyárilag rendelkezésre áll az XN sorozatú analizátorokon a teljes vérsejtszám elemzéséhez. A CBC-hez képest többletértéket jelent, hogy a magvas vörösvérsejtek száma (NRBC) külön populációként jelenik meg, ami fontos lehet az intenzív osztály betegei kritikus fejleményeinek a felismerésében. Valamint így a fehérvérsejtszám-értékeket az NRBC léte nem befolyásolja például újszülöttek esetében, ahol azok koncentrációja viszonylag magas. Ezáltal nincs szükség manuális NRBC-számlálásra, rövidül az átfutási idő, és könnyebb a standardizálás.

XN-DIFF

Klinikai érték alkalmazás, ami gyárilag rendelkezésre áll az XN sorozatú analizátorokon, vérminták fehérvérsejt-differenciálanalíziséhez. Többletértéket jelent a standard 5 részes differenciálhoz képest: az éretlen granulociták számlálása (IG) külön populációként jelenik meg, 3 dimenziós hibajelzése jó szenzitivitású, és célzott üzenetek révén a szakorvos további diagnosztikai információkhoz juthat. Egy speciális 'low WBC' (alacsony fehérvérsejtszám) üzemmód, ami szükség esetén automatikusan aktiválódik, lehetővé teszi a kevés fehérvérsejtet tartalmazó minták megbízhatóbb differenciálását is egy kibővített számlálási volumen révén.

Xtra (Xtra Online)

Y

Yeast-like cells (YLC)

Yeast cells are smooth, colourless and usually egg-shaped. They have birefringent walls, come in different sizes and often show budding. The most common type of yeast found in urine is Candida albicans. Yeast cells in urine can come from either skin-related or vaginal contaminations or can indicate mycotic urinary tract infections.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.