Sysmex Hungary
Menu

RET/PLT-O csatorna

A RET/PLT-O csatornában a RET-SEARCH (II) felületaktív anyaga kissé átlyukasztja a vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és vérlemezkék sejtmembránjait, és ily módon lehetővé teszi, hogy a fluoreszcens marker behatoljon a sejtbe. Ezután a fluoreszcens marker megjelöli a nukleinsavakat a fehérvérsejtekben, az NRBC-ben, a retikulocitákban és a vérlemezkékben. Az előre irányuló fényszórás és a fluoreszcenciás jel felhasználásával a retikulociták szétválaszthatók érett vörösvérsejtekre, fehérvérsejtekre és NRBC-kre.

Fluoreszcenciás intenzitásuk szerint a reticuloytákat három kategóriába frakcionálják, amelyek az érettség különböző fokozatainak felelnek meg.

  • alacsony fluoreszcenciájú retikulociták (low fluorescence reticulocytes, LFR)
  • átlagos fluoreszcenciájú retikulociták (medium fluorescence reticulocytes, MFR)
  • magas fluoreszcenciájú retikulociták (high fluorescence reticulocytes, HFR)

Az éretlen retikulocita frakció (immature reticulocyte fraction, IFR) az éretlen retikulociták arányát adja meg, és úgy számolható ki, hogy az MFR-hez hozzáadjuk a HFR-t.

A RET csatorna az optikai vérlemezke számot is megadja, és az XT-2000i, XT-4000i, XE-2100 és XE-5000 hematológiai analizátorokban áll rendelkezésre.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.