Sysmex Hungary
Menu

Fluoreszcens áramlásos citometria

A fluoreszcens áramlásos citometriát (fluorescence flow cytometry, FFC) a sejtek fiziológiai és kémiai tulajdonságainak elemzéséhez használják. Ez egyéb biológiai részecskék elemzéséhez is használható a vizeletvizsgáló analizátorokban. A következőkről szolgál információkkal:

  • a sejt mérete és szerkezete
  • a sejt belső része

Az áramlásos citometriában a sejteket és a részecskéket egy nagyon keskeny áramlási sejten történő áthaladásuk közben vizsgáljuk.

A vérmintát előbb felszívják és arányosítják, majd egy előre megadott arányban hígítják és megjelölik egy szabadalmaztatott fluoreszcens markerrel, amely főleg a nukleinsavakhoz kötődik.

A következő minta az áramlási sejtbe kerül átszállításra. A mintát egy félvezető lézernyaláb világítja meg, amely szétválaszthatja a sejteket három különböző jelet használva:

  • előre szórt fény (előre irányuló fényszórás vagy forward scatter, FSC)
  • oldalsó szórt fény (oldalirányú fényszórás vagy side scatter, SSC)
  • oldalirányú fluoreszcens fény (oldalirányú fluoreszcencia vagy side fluorescence light, SFL).

Az előre irányuló fényszórás intenzitása mutatja a sejt térfogatát. Az oldalirányú fényszórás a sejt tartalmáról, valamint a magról és a szemcsékről szolgál információkkal. Az oldalirányú fluoreszcencia a sejtben jelenlevő DNS és RNS mennyiségét mutatja.

A hasonló fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező sejtek egy klasztert alkotnak a szóródási diagramként (scattergram) ismert grafikonon.

A fluoreszcens áramlásos citometria elve különböző analizátorokban kerül felhasználásra a hematológiában és vizeletvizsgálatban. A vérsejtszámláláshoz fluoreszcens áramlásos citometriát használunk, pl. a WBC- és differenciál, az NRBC-számláláshoz és a retikulocitaméréshez.

A vizeletvizsgáló analizátorokban a fluoreszcenciás technikát baktériumok, vörösvérsejtek, fehérvérsejtek és egyéb elemek számlálásához is használják.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.