Sysmex Hungary
Menu

Jogi nyilatkozat

Üdvözli Önt, a Sysmex Hungária Kft.! Örömmel látjuk weboldalunkon, és köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk, termékeink és weboldalunk iránt. Amíg weboldalunkon tartózkodik, szeretnénk gondoskodni adatai védelméről, ezért az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmét: A Sysmex Hungária felelősséget vállal a weboldalt látogatók személyiségi jogainak védelméért, amely kiemelten fontos számára. Mindazonáltal kérjük vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága teljes körűen nem biztosítható.

Névtelen adatgyűjtés
Ön személyazonossága felfedése nélkül látogathatja meg a Sysmex Hungária weboldalait. Mi kizárólag az alábbi adatokat azonosíthatjuk: az Ön internet szolgáltatójának nevét, a weboldalt, ahonnan meglátogatott minket, valamit azokat a lapokat, melyeket weboldalunkon megtekintett. Ezeket az adatokat statisztikai célokból elemezzük. Az eljárás során Ön, mint egyéni felhasználó, végig névtelen marad. A Sysmex Hungária a weboldal technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében, amelyről a következőkben még említést teszünk.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása
Személyes adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adatokat önkéntes hozzájárulásával rendelkezésünkre bocsátja, pl. szerződéshez, felmérés elvégzéséhez vagy az egyénre szabott szolgáltatások regisztrálásához, igénybe vételéhez. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Sysmex Hungária Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk, hogy a kért adatok önkéntes megadásával Ön egyúttal elfogadja a Sysmex Hungária Kft. által alkalmazott adatkezelési elveket is.

Az egyénre szabott szolgáltatások esetében a Sysmex Hungária Kft. a regisztrációs adatok feldolgozásánál figyelembe veszi, hogy Ön fogad-e hirdetési és marketinganyagokat, majd az elektronikus szolgáltatások konfigurálásához használja fel ezeket az adatokat. Ezenfelül - ha beleegyezését adja - összeállítjuk a Sysmex Hungária oldalain tett látogatása során gyűjtött adatokat, és felhasználói profilt készítünk, hogy személyre szabott hirdetési anyagokat tudjunk Önnek küldeni. Ezeket az információkat kódolt formában továbbítjuk, hogy harmadik fél ne élhessen vissza az Ön adataival.

Mindazonáltal az Info. tv. 6.§ (1) bekezdése alapján a Sysmex Hungária Kft. tájékoztatja Önt, hogy a személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy a Sysmex Hungária Kft. az önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatait a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a termék megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges beazonosítása, szerződéskötés és az esetlegesen kapcsolódó kiszállítás biztosítása és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás, továbbá statisztikai felmérés készítése, valamint a weboldalon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja
A regisztráció során az alábbi adatok kerülnek elsődlegesen rögzítésre:

 • vezetéknév és keresztnév/cégnév
 • e-mail cím,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám
 • jelszó
 • regisztrációkori IP cím
 • regisztráció időpontja

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ön, mint felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználó jogainak védelme.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Sysmex Hungária Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Tájékoztatjuk, hogy minden felhasználó e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. A Sysmex Hungária Kft. rendszeradminisztráció, és az oldalhasználat ellenőrzése céljából gyűjtheti az IP címeket. A felhasználók elsődlegesen azonban nem kerülnek az IP címhez hozzárendelésre, azaz a felhasználó anonim marad. Mindazonáltal amennyiben a Sysmex Hungária Kft. úgy értékeli, hogy a weboldal használati feltételeinek betartatását, a szolgáltatások, illetve egyéb felhasználóink védelme miatt szükségessé válik, úgy az IP címeket a felhasználók azonosítására használhatja.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86089/2015.

Adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Adatok továbbítása és feldolgozása az Európai Gazdasági Közösségen kívüli országokba
Nem továbbítunk adatokat az EGK-n kívüli országokba.

Személyes adatok használata és közzététele, továbbítása
Az Ön - egyéb adatfelhasználásra adott - beleegyezése nélkül a Sysmex Hungária Kft. weboldalával kapcsolatosan gyűjtött személyes adatait kizárólag rendeléseinek és kéréseinek feldolgozásához használjuk. Ezen túl az adatait kizárólag hirdetési vagy piackutatási célokra, valamint a Sysmex Hungária Kft. elektronikus szolgáltatásainak megtervezéséhez használjuk fel, amennyiben ehhez előzetes beleegyezését adja. Ezen felül adatait kizárólag személyre szabott hirdetésekhez használjuk fel, amint megkaptuk ehhez a beleegyezését. Amennyiben a Sysmex Hungária az Ön által szolgáltatott adatot az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Önt tájékoztatja és ehhez az Ön előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Amennyiben beleegyezését adja, hogy adatait a fenti célokra felhasználjuk, úgy beleegyzésével hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat továbbíthatjuk a Sysmex Corporation vállalatainak és a Sysmex Hungária Kft. Ön által kiválasztott üzleti partnereinek is. Egyebekben a Sysmex HungáriaKft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat - a fentiekben megjelölteken kívül - harmadik fél számára a jogszabályban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja, illetve Ön az adatait, és beleegyezését - természetesen - bármikor szabadon visszavonhatja.

Adatbiztonság
A Sysmex Hungária Kft. a kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében további – a technológiai fejlődés folyamatos nyomon követésével - műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amely biztonsági rendszert és eljárás hatékonyságát rendszeresen ellenőrizi, fejleszti.

Külső hivatkozások
Az adatkezelés optimalizálásához weboldalunkon talál hivatkozásokat, melyek összekapcsolják Önt a harmadik felekkel. Minden esetben, ahol ez nem világos, jelezzük, hogy külső hivatkozásról van szó. A Sysmex Hungária Kft. semmilyen befolyással nem rendelkezik ezen oldalak kialakítására vagy tartalmára vonatkozóan. Ebből kifolyólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat a fenti oldalakra nem érvényes.

Adatvédelmi nyilatkozatEz a weboldal a Google Inc. ("Google") által szolgáltatott Google Analytics internetes elemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics "cookie-kat" használ,  (számítógépen tárolt szöveges fájlok), amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését a Google szerveren az Egyesült Államokban, ahol mentésre kerül.

Ha az IP anonimizálás ezen a honlapon már engedélyezve van, az IP-cím előre rövidítve lesz a Google által, az Európai Unió tagállamain belül, illetve más országokban az Európai Unió-n kívül, amelyek aláírói az erről szóló Megállapodásnak az Európai Gazdasági Térségben. Rövidítés nélkül csak kivételes esetben lesz a teljes IP-cím továbbítva az Egyesült Államok Google szerverére. A webhely üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt használja fel a webhely használatának elemzéséhez, a webhely tevékenységeinek összeállításához, a weboldal üzemeltetője számára a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatban.

A Google Analytics által azonosított IP-címet nem egyesíti a Google által gyűjtött egyéb adatokkal. Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását a böngészőprogram megfelelő beállításaival. Ne feledje azonban, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldalon található összes funkciót. A cookie által összegyűjtött adatok rögzítését a weboldal használatával (beleértve az IP-címet is), valamint az adatoknak a Google által történő feldolgozását megakadályozhatja a böngésző beépülő moduljának letöltésével és telepítésével amely a következő link alatt talál: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A következő linkre kattintva elutasíthatja a Google Analytics használatát. Egy Opt-out süti lesz beállítva a számítógépen, amely megakadályozza az adatgyűjtést a jövőben, amikor ezt a weboldalt látogatja meg: A Google Analytics letiltása

További információ megtalálható a használati feltételek és az adatvédelem alatt a http://www.google.com/analytics/terms/gb.html és a http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy oldalakon. A Google Analytics kód ezen a honlapon „anonymizeIp“-el bővült az IP-címek anonimizált összegyűjtése érdekében (IP-maszkolás).

Cookies
When you visit our website, information may be stored on your computer in the form of a cookie. Cookies are small text files that are sent from a web server to your browser and stored on your computer's hard drive. This makes it possible for you to be recognized when you return to the website. In this way we can ensure better functionality of the site or carry out web analysis.

The following cookies are set when you visit our website:

Cookie

Category

Storage time

Description

Cookieaccept Required 90 days Stores the user's cookie consent state for the current domain.
__cfduid Required Session     Browser-Update.org
Queries the version of the internet browser used by the user to display a message about outdated browsers.
_ga    Statistics 2 years    

Google Tag Manager by Google
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat Statistics 1 minute Google
Used by Google Analytics to limit the request rate
_gid    Statistics 24 hours Google Tag Manager by Google
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

A felhasználó jogai

Az Info tv. rendelkezései alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelemnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában írásban megadni eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint felhasználó az Info. tv. alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntésével nem ért egyet, valamint, ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A felhasználó továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

További információk és elérhetőségek
Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más tartalom) kizárólagos jogosultja a Sysmex Hungária Kft.. A weboldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Sysmex Hungária Kft.- től, illetve a weboldalról származó információk, cikkek árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, terjesztése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.

Tájékoztatjuk, hogy a Sysmex Hungária fenntartja magának a jogot jelen Jogi nyilatkozat egyoldalú módosítására, amely a weboldalra történő feltöltéssel válik hatályossá. Kiemelkedően fontos és hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk weboldalunkon. Figyelemmel erre javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Jogi nyilatkozatunkban foglaltakat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy weboldalunk folyamatos használatával Ön elfogadja Jogi nyilatkozatba foglalt adatvédelmi és adatkezelési elveinket és szabályozásainkat, valamint az általunk végrehajtott változtatásokat is.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés nyilvántartási szám beszerzése folyamatban van.

Ha további kérdései vannak az „Adatvédelem a Sysmex Hungária Kft.-nél “ témában, akkor forduljon a vállalat adatvédelmi szakértőjéhez. Az elérhetőségi adatokat alább találja. Itt választ kaphat arra, hogy mely adatait tároljuk.
Ezen kívül bármikor kérheti tőlünk adatai törlését vagy módosítását az e-mail címünkön, vagy az alábbi címre küldött levélben:

Sysmex Hungária Kft.Fórum Offices Óbuda Irodaház
Bécsi út 271
1037 Budapest
E-mail cím: info@sysmex.hu
Telefonszám: +36 (1) 210 96 70

Jogszabályi háttér

A jelen Jogi nyilatkozat elkészítésekor elsődlegesen az alábbi jogszabályok kerültek figyelembevételre és alkalmazásra:
2013. évi V. törvény – A Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Elérhetőségek

Sysmex Hungária Kft.

Tenkefürdő utca 5
1048 Budapest
Phone: +36 1 210 96 70
Küldjön levelet

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Customize your experience

Weboldalunkon a lehető legjobb felhasználói élmény biztosítása és az Önnel való minél jobb kapcsolattartás érdekében sütiket használunk. Figyelembe vesszük az Ön preferenciáit, és csak az Ön hozzájárulásával gyűjtött adatokat használjuk fel.

* A felhasználói élmény és a tartalmakhoz való hozzáférés korlátozott lehet
Detail about cookies
Szükséges sütik
A szükséges sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldalunk ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
Statisztikai sütik
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén keresztül a statisztikai sütik segítenek nekünk abban, hogy megértsük, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Ezen információk birtokában kínálatunkat folyamatosan fejleszteni tudjuk.
Marketingcélú sütik
A marketingcélú sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyes felhasználók számára, ami még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.