Sysmex Hungary
Menu

Vérképző progenitor sejtek (Haematopoietic progenitor cells, HPC)

Miért mérjük a vérképző progenitor sejteket?

Jelenleg a laboratóriumban bárki, bármikor el tudja végezni az őssejtek számlálását ahhoz , hogy meghatározza a vérképző progenitor sejtek mennyiségét, ha az XN-sorozat WPC mérési csatornáján az „XN őssejtek” automatizált mérést választja ki.

Egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan, a HPC szám néhány percen belül rendelkezésre áll, mivel nincs szükség manuális kapuzásra, előkezelésre vagy mintamosásra, szemben például az immunológiai áramlási citometriás méréssel. Ez kiválóan korrelál a CD34 immunológiai áramlási citometriával. Az XN őssejtek a CD34 analízis funkcionális megfelelője, és helyettesítheti a CD34 analízist az optimális időzítés meghatározásához, az őssejteknek a mobilizált perifériás vérből végzett gyűjtésénél.

A gyorsabban rendelkezésre álló számlálási eredmények segítik a mobilizációs folyamat szorosabb monitorozását, így pontosabban meghatározható az aferezis megkezdésének optimális időpontja. A köztes termék most gyorsan és megbízhatóan elemezhető az aferezis alatt, a termelődő őssejtek monitorozása és a gyűjtési idő optimalizálása érdekében. Ez nagy mértékben csökkenti a bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy melyik a legjobb időpont az őssejtek begyűjtésének elkezdéséhez és befejezéséhez.

Az optimalizált aferezis munkafolyamatnak köszönhetően az összköltségek csökkenése várható. Mivel a betegek korábban felvehetők aferezisre, valamint nem kell leállítani a kezelésüket, ezért nagyobb betegpopuláció ellátására nyílik lehetőség, illetve az aferezist végző osztályok forráskihasználtsága is javul. Végezetül a betegek is jobb tapasztalatokat szereznek, mivel az esetek többségében elkerülhető az ismételt aferezis, míg mások korábban befejezhetik a kezelést, és minden beteg tudni fogja, hogy az őssejtek begyűjtése sikeresen megtörtént.


Hol használható a HPC

Az XN Őssejtek funkciója gyors eljárást kínál az őssejtek mobilizálásának és begyűjtésének monitorozására, valamint előrejelzi a termék minőségét. Így a haematopoeticus őssejt/csontvelő-átültetést végző összes kórház kihasználhatja az XN-sorozat által biztosított HPC-szám előnyeit. Emellett az őssejt aferezist végző szakellátó egységeknek közvetlen előnye származhat abból, hogy a gyűjtés közben közvetlenül összeszámlálhatják az őssejteket a köztes termékből.

Hogyan mérhető a HPC?

A reagensek egyedi kombinációjával a WPC csatorna észleli a rendellenes membránösszetételt és a magtartalmat. Az éretlen sejtek lipidmembrán összetétele különbözik az érett sejtekétől vagy a kóros blasztokétól. Az őssejtek membránja viszonylag ellenálló a WPC reagens permeabilizáló hatásával szemben. Ennek eredményeként az őssejtek mérete közepes (közepes FSC), alacsony a granulációjuk (alacsony SSC) és viszonylag alacsony a fluoreszcenciás intenzitásuk (alacsony-közepes SFL).


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.