Sysmex Hungary
Menu

Vörösvérsejt töredékek (Fragmented red blood cells, FRC*)

A Sysmex analizátorok fluoreszcens áramlási citometriát alkalmaznak a retikulocita csatornában a vörösvértest töredékek kutatási paraméterként (FRC% és FRC#) történő mérésére.

A RET szóródási diagram RBC területe alatti rész szolgál a vörösvérsejt töredékek azonosítására. A vörösvérsejtekből hiányzó nukleinsavak miatt az oldalirányú fluoreszcenciás jelek (SFL) rendkívül alacsonyak. Emellett a meredek szögű előre szórt fény (FSC) is gyengébb, mint a sértetlen vörösvérsejtek esetében.


A vörösvérsejtek törése általában mechanikus sérülés eredménye, amely nagyrészt turbulens véráramlás vagy kórosan megváltozott endotéliummal létrejött érintkezés miatt következik be, ez utóbbi előfordulása mikrovaszkulatúra esetében a leggyakoribb. Ezek a rendellenes nyíróerők megsértik a vörösvérsejtek integritását, így olyan sejttöredék jön létre, amely mikroszkóp alatt „sisak” alakot (olyan sejt, melynek két végén sarlós, szarvszerű nyúlvány jön létre) vagy egyéb rendellenes alakot mutat.


* FRC% and FRC# are research parameters obtained in the RET channel on XR-Series, XN-Series and  XN-L Series haematology analysers. Research parameters should not be used for in vitro diagnostics.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.