FIT szűrés

A colorectalis rák (CRC) – azaz vastagbélrák – az egyik leggyakrabban diagnosztizált rákfajta. A jó hír az, hogy a CRC előfordulása és az elhalálozás jelentősen csökkenthető, ha a diagnosztizálás kellő időben megtörténik.

A széklet immunkémiai vizsgálatai (faecal immunochemical test – FIT) non-invazív eljárások, és képesek kimutatni a székletben levő, puszta szemmel nem látható vért. Egyszerűségénél fogva a FIT-et tartják jelenleg a CRC-szűréshez a legjobb non-invazív vizsgálatnak.

A FIT elvégzésével fektessen be egy kis időt a saját egészségébe a vastagbélrák megelőzésére és időben történő felismerésére. További tájékoztatásért látogassa meg a ‘FIT for screening’ weboldalunkat www.fitscreening.eu/patients

Vezetői elkötelezettségünk

A megfelelő vezetés számít

Hiszünk abban, hogy a kiemelkedő teljesítményt és a munkahelyi elégedettséget nagyban befolyásolja az, ahogy embereinket kezeljük. Ez pedig nagymértékben függ attól, hogy milyen mértékben becsüljük meg az egyéneket. Ezek nem csupán szavak - nagyra értékeljük az egyediséget, és mindenkit arra biztatunk, ismerje és élje meg önmagát. A kreativitás csak szabadjára engedve képes kibontakozni.

Vezetői elkötelezettségünk arra összpontosít, ahogy egymást kezeljük - szervezetünk minden szintjén - és elsősorban vezetőink számára keressük a legjobb eljárásmódokat. Ez biztosítja, hogy tisztelettel kommunikáljunk és bánjunk egymással, így mindenki szabadon használhatja képességeit, folyamatosan fejlődhet szakmailag és emberileg egyaránt.

Minden vezetőnk rendszeres képzéseken vesz részt, hogy pontosan megértsék, milyen nagy felelősség van a kezükben. Olyan kereteket kell teremteniük, hogy „saját” dolgozóik jól érezzék magukat a bizalom, a tisztelet és a támogatás légkörében. Jó érzés és bizalom a megértésből fakad. Tisztelet és támogatás pedig abból, hogy ötleteiket és véleményüket meghallgatják és figyelembe veszik.

Tudjuk, hogy ez működik, és büszkék vagyunk rá, hogy a Sysmexnél megvalósítottuk. Személyzetünk körében alacsony a fluktuáció. Ügyfeleink visszajelzései szerint szeretnek velünk dolgozni. Munkavállalóink visszajelzései szerint ők is szeretnek nálunk dolgozni. Mi pedig sikeresek vagyunk. Miközben továbbra is elkötelezettek maradunk a jó vezetési eljárások mellett.

Az alábbi szövegben az „ő” és „ők” névmásokat felcserélhető módon használjuk. Csakis a jobb hangzás érdekében tesszük! Természetesen az „ők” férfiakra és nőkre egyaránt vonatkozik.

Hatalom és hatalommal való visszaélés

A főnökök a vállalat által rájuk ruházott hatalommal bírnak. Ami azt jelenti, hogy kérdéses esetekben a vezető érvényesítheti akaratát „saját” beosztottjaival szemben.

A hatalom gyakorlása közben a vezetők gyakran a „szabályokra” támaszkodnak - egyes esetekben azért, hogy elkerüljék az érdemi vitát. A „vakon” követett szabályok, és az egyes esetek nem megfelelő kezelése azt eredményezheti, hogy a dolgozók mellőzött vagy lealacsonyító helyzetben érzik magukat. Ez akár olyan helyzethez is vezethet, ahol az érintett fél olyan megalázottságot érez, amely aláássa vagy eltörli a felettese - vagy akár a vállalat - iránti hűségét. Hatalommal való visszaélés történt.

Hűség és beletörődés

Hűség csak ott alakul ki, ahol a főnök nem sérti meg beosztottjai alapvető értékeit, úgy kezeli őket, hogy emberileg és szakmailag egyaránt megbecsült személynek érezhessék magukat. Az a felettes, aki ezt figyelembe veszi, elnyeri beosztottjai bizalmát. Hatalmát olyan módon is érvényesítheti, hogy beosztottjai örömmel kövessék őt.

A hatalommal azonban vissza is lehet élni, és a beosztott úgy érezheti, hogy tehetetlen, megszégyenített, frusztrált és lenézett személy. Kezdetben ez az érzés passzív ellenállást szül. Később aktív ellenállássá fokozódhat, és - ha még ez sem segít - beletörődésbe fordulhat.

Tisztázási igény és kötelezettségi nyilatkozat

A munkavállalók beletörődése rosszabb az aktív ellenállásnál, mivel az így keletkező mentális közönyt nehéz észrevenni, még nehezebb megérteni, és gyakran már változtatni sem lehet rajta.
A fentiek alapján a főnöknek azonnal észlelnie kellene, hogy az ellenállás tisztázási igényt jelez, hogy megtehesse a szükséges lépéseket a helyzet kezelésére.

Vezetőink a „Sysmex Way” keretén belül megalkották a „Vezetői elkötelezettség”  programtervezetét, melynek célja az ilyen negatív fejlemények elkerülése, és a közös értékekeken alapuló együttműködés biztosítása. A siker mellett azt is szeretnénk, hogy a munkánk örömet és elégedettséget hozzon.
Ez a Sysmex Way!

A bizalom személyre szabott

Csak akkor nyerhetjük el a másik bizalmát, ha az illető tudja, hogy nem fogunk, és nem is akarunk ártani neki. Ugyanakkor nem mindig kerülhető el, hogy megsértsük a másikat. Ilyenkor nem a szándék a döntő, hanem az a hatás, amelyet a másikra teszünk. Akkor történik meg a baj, ha valaki megsértve érzi magát - még ha nem is ez volt a szándék.

A tisztázási folyamat minden szakaszában éreztetni kell a sértett féllel, hogy megértjük és tiszteletben tartjuk (szubjektív) érzéseit. A személyes beszélgetés és a másik fél figyelmes meghallgatása a legjobb út a megértéshez.

A bizalom mindig egyének, nem pedig elvont szervezetek vagy csoportok között alakul ki. Például a „főnökség” említésével az egyéni aspektus eltűnik, és az érintett személyek nem kapják meg a megérdemelt - és személyre szóló - tiszteletet. Egyre nehezebbé válik a bizalmi alapokra helyezett kommunikáció. Ezért mindig, mindenkit egyénként kezelünk, nem említünk csoportokat, például „az angolokat”, a „könyvelést” stb.

A tisztelet bizalmat szül

A tiszteletteljes interakció bizalomhoz vezet, és legelső helyen áll a megbeszélési stratégiáink között.
A főnöknek három alapvető szabályt kell betartani:

 1. A tiszteletteljes kommunikáció alapja, hogy a beosztottnak legalább annyit mindenképp éreznie kell, hogy felettese meghallgatja. Ezért a főnöknek meg kell teremteni a megfelelő kereteket - vagyis elegendő időt kell szánnia rá -, hogy a beosztott elmondhassa kéréseit, panaszait stb.
 2. A beosztottnak éreznie kell, hogy megértették. Itt nem a legapróbb részletekről van szó - de a beosztottnak legalább annyit mindenképpen éreznie kell, hogy felettese nagy vonalakban megérti az ő nézőpontját. Ehhez folyamatos visszajelzéseket kell tenni a párbeszéd során. Írásos formában ez nagyon terjedelmes lenne, gyakorlatilag szinte megvalósíthatatlan. Ezért az a megoldás, hogy a lehető leggyakrabban - vagy minden szükséges esetben - közvetlen párbeszédre kell törekedni.
 3. A harmadik alapvető szabály, hogy a beosztottnak éreznie kell, hogy figyelembe veszik. Gyakorlati megközelítésben mindez azt jelenti, hogy ötletei és véleménye tisztán is felismerhetően megjelenjen a döntéshozatali folyamatokban, és lehetőség szerint az eredményekben is. A főnöknek ezért visszajelzést kell adni a beosztott felé a döntés megszületését követően.

 

Az alapértékek betartása garantálja a megfelelő önértékelést
A főnök a tiszteletteljes interakcióval és a beosztott „alapértékeinek” tiszteletben tartásával elnyeri dolgozói bizalmát.

Az értékek alapvetően irányítják a gondolkodást és a tetteket. Az egyéni értékek fontosságát az mutatja, hogy az illető milyen mértékben képes az elfogadásra az értékek megőrzése érdekében. Egyéni „alapértékeink” tekintetében akár alapvető életkörülményeink változását is hajlamosak vagyunk elfogadni (pl. elköltözés egy másik helyre, a kötelezettségekben beálló változás vagy akár anyagi áldozatok). Aki hosszú távon sérti meg saját „alapértékeit”, az elveszíti az önbecsülését.

Ezért ügyelünk rá, hogy minden esetben tiszteletben tartsuk dolgozóink alapértékeit, hiszen mi is hűséget várunk el tőlük. Ehhez a megfelelő módon kell figyelembe vennünk egyéni értékeiket, valamint annak a kultúrának az értékeit, amelyhez tartozónak vallják magukat.

A bizalom hűséget teremt

Egy főnök részéről jogos elvárás a beosztottak lojális viselkedése. Ez azt jelenti, hogy a beosztott hajlandó - még kérdéses esetekben is - saját érdekei, ötletei és következtetései ellenében, a főnök kívánsága szerint, a vállalat felsőbb érdekei szerint eljárni.

Ez a követelmény abból a felismerésből ered, hogy összetett és nehéz kérdéseknél az egymással ütköző nézőpontokat is fegyelembe kell venni, és hogy a különböző emberek különbözőképpen értékelnek bizonyos aspektusokat.

Ez esetenként ellentétes döntésekhez vezethet, amelyeket azonban szintén el lehet fogadni - feltéve, hogy nem ütköznek az illető személy alapvető egyéni értékeivel.

A tisztelet nélküli hatalomgyakorlás hatalommal való visszaélés

A sértő hatalomgyakorlás káros, és lerombolja a bizalmat. Minél nagyobb hatalom kerül valaki kezébe - például főnökként -, annál nagyobb kárt tud okozni, és annál inkább bizonyítania kell, hogy méltó a bizalomra. Egy főnök ezt tevőlegesen és tisztán kifejezi azzal, hogy tiszteletet tanúsít az egyének és az egyéni értékek iránt.

A tisztelet és elismerés iránti jog a szervezeti hierarchia mindkét irányában egyaránt érvényes. Mivel azonban a főnök és beosztottja között hatalmi különbség van, ezért a beosztottat fokozottan kell védeni a hatalommal való visszaéléssel szemben.

Az ellenállás tisztázási igényt jelez

Egy jó főnök tisztában van azzal, hogy a beosztott ellenállása tisztázási igényt jelez. Ezen a ponton kell megbeszélést kezdeményezni az adott dolgozóval, és kiemelt figyelemmel kell meghallgatni, ha a beosztott

 • úgy érzi, nem hallgatták meg;
 • úgy érzi, nem értik meg;
 • úgy érzi, nem veszik figyelembe;
 • úgy érzi, hogy alapértékei veszélybe kerültek.

 

A cél a bizalomvesztés elkerülése, vagy a bizalom mielőbbi visszaszerzése.

A Sysmexnél nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a dolgozók spontán módon kifejezzék az ilyen típusú aggályaikat. Ezért a közvetlen felettes mellé mindig kirendelünk egy megfelelő kapcsolattartó személyt is.

A szabályokat tiszteletteljes módon kívánjuk betartatni.

Nagyobb szervezeteknél a kölcsönös interakciókat szabályok és meghatározott eljárások irányítják. Ezek a szabályok és eljárások azonban csak akkor működnek megfelelően, ha az érintett felekben megvan a szükséges bizalom. A bizalmatlanság például lelassítja az eljárásokat, a szabályok kijátszására sarkall, és az információk visszatartásához vezet.

Ezért a szabályok és eljárások megalkotása közben arról is gondoskodunk, hogy azok az emberek, akiket a jövőben ezek a szabályok irányítanak, úgy érezzék, megfelelő bánásmódban részesülnek - meghallgatják, megértik és figyelembe veszik őket -, így kialakulhat a bizalom.

Elmagyarázzuk, mire valók a szabályok

A szabályok és eljárások alkalmazása akkor vezet visszaélésekhez, ha létjogosultságát önmagával magyarázzák – „Mert az a szabály...” Ezzel a szabálynak épp az a felülíró jellege vész el, amely a megalkotásához vezetett. Erre a felülíró jellegre koncentrálva a szabály egyedi esetekben megfelelő és tiszteletteljes módon alkalmazható.

Az eljárások és szabályok megfogalmazásánál tisztáztuk és dokumentáltuk azt a felülíró szándékot, melyet az adott szabály szolgál. Egyedi vitás esetekben alkalmazva őket - meggyőződésünk szerint - ennek a mindenre kiterjedő, felülíró szándéknak kell elsőbbséget élvezni a vita eldöntésében.

A „megállapodás” védelme

Szeretnénk , hogy „Vezetői elkötelezettségünk” ne csak kötelező jellegű és a bizalmat előmozdító, de „jó megállapodás” is legyen. Szervezetünkben kiemelt jelentőséggel kezeljük. Mivel ennyire fontos a számunkra, ezért tevőlegesen gondoskodunk az „elkötelezettség” megtartásáról.

 • Ha egy munkavállaló (akár érintett félként, akár szemlélőként) azt tapasztalja, hogy a „Vezetői elkötelezettség” szabályait nem teljesítették, akkor első lépésben kérjen személyes találkozót a felettesétől.
 • Második lépésként - ha szükség lesz rá - a munkavállaló megkérheti a HR osztály képviselőjét, vagy közvetlen felettese főnökét, hogy közvetítőként vegyen részt a megbeszélésen.
 • Ha ez sem tisztázza a helyzetet, a (helyi vagy a központban működő) Humán Erőforrás részleg felelőssége eldönteni, hogy miként lehetne a legmegfelelőbb módon kezelni a kialakult problémát.

Munkalehetőségek a Sysmexnél

Folyamatosan keressük a tehetségeket

Álláslista
Találja meg az állását a Sysmexnél
Nézze meg a legfrissebb híreinket
Contact Sysmex
Lépjen kapcsolatba velünk!
Használja ki médiaközpontunk szolgáltatásait
Összes
 • Összes
 • Irodalom
 • Adások
 • Képek
 • Videók
Nézze meg a podcastot
Tekintse meg a kollekciónkat
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Gyarapítsa a tudását https://www.sysmex.hu/az-akademia/koenyvtar/oktatasi-cikkek-seed.html
Ismerje meg jobban a koncepciónkat https://www.sysmex.hu/vallalat/mi-a-sysmex/silent-design.html
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY Tekintse meg az XN bővíthetőségét https://www.sysmex.hu/media-centre/detail-view/xn-tailoring-your-haematology-13878.html