Sysmex Hungary
Menu

XN-L Klinikai értékek

XN-L teljes vérkép, vagy CBC

A CBC paraméterek DC detektálás (RBC/PLT), SLS módszer (HGB) és áramlási citometria (WBC) használatával mérhetők. CBC elvégzéséhez az XN-L olyan technológiát használ, amely lehetővé teszi a pontos és megbízható fehérvérsejtszám meghatározását, mivel hatékonyan kiküszöböli a lízisnek ellenálló vörösvértestek, illetve a nem sejtes részecskék, például a fragmentumok vagy a lipidek keltette zavarokat. A vörösvértestszám mellett az XN-L CBC a mikrociták és a makrociták arányáról is szolgáltat információkat.

XN-L fehérvérsejt differenciál, vagy XN-DIFF

Minden differenciál WBC paraméter - az IG-t is beleértve - mérése áramlási citometriával történik. Az egyes alpopulációk speciális alakfelismerő elemzése és a számláláshoz biztosított rugalmas kapuzás révén a DIFF mérés kiváló hibajelzési érzékenységet és számlálási pontosságot biztosít. Minden egyes elvégzett differenciál analízis során klinikailag fontos paraméterek szélesebb tartományáról ad információkat, többek között az éretlen granulociták (IG) számáról. Az XN-DIFF érzékenysége különösen a gyulladások, illetve fertőzések felismerésében hasznos. Terápiák nyomon követésekor is hasznosnak bizonyul – a magas fehérvérsejtszám csökkenése arra utalhat, hogy a terápiák hatnak.

XN-L retikulociták, vagy RET

A választható „RET APP” alkalmazás automatikusan megszámlálja a retikulocitákat. A saját szabadalmazott fluoreszcenciás áramlási citometria módszerünkkel mért retikulocitaszám pontosságát a világ minden táján elismerik. Doppingellenőrzésre használják kiemelkedő szintű eseményeken, így például a Tour de France-on, 2006 óta.

A RET segítségével elemezhetők a retikulocita paraméterek kombinált információi – úgy minőségi, mind mennyiségi szempontból – ahhoz, hogy az összkép összeálljon. Jelentősen gyorsabb az ellenőrzés a vas és/vagy az erythropoietin terápia alkalmával. Ami a legfontosabb, a betegeknek nagyobb esélyük van a gyógyulásra. A puszta retikulocitaszám mellett, az XN-L sorozatú RET alkalmazás olyan retikulocita frakciókat (IRF, LFR, MFR, HFR) nyújt, melyek tükrözik az érettségi fázisokat, tehát az erythropoieticus aktivitást, valamint további információkat az újonnan képződött vörösvértestek minőségéről a retikulociták hemoglobinizálódása (reticulocyte haemoglobinisation, RET-He) fokának jelentésével - ez a korszerű klinikai paraméter segíti a vashiányos és vérszegény betegek ellátását.

Ezen túlmenően, a RET információkat szolgáltat a hipo- és hiperkromatikus vörösvértestekről és a fragmentált vörösvértestekről. A retikulocita termelési indexet (reticulocyte production index, RPI) automatikusan számítja ki. Az megbízható eredmények biztosításához a PLT-O paraméter pontos vérlemezkeszámot biztosít még általános interferencia esetén is. Nem szükséges manuális számlálást végezni.

XN-L testfolyadékok, vagy XN-BF

Az XN-L sorozatú vérképelemző a kategóriájában egyedülálló módon többre képes vérmintáinak kezelésénél. A választható „XN-BF” APP alkalmazással egyenesen a csőből végezheti el a testfolyadékok automatikus mérését. Nem szükséges a minta speciális előkészítése, és az eredmények értékes információkkal szolgálnak a gyulladások lehetséges okairól – mégpedig gyorsan.

Az automatizált testfolyadék üzemmódot is választhatja opcióként, mely elemzi a cerebrospinalis folyadékot (CSF-et), a szinoviális, és a szerózus (például pleurális, CAPD vagy hasüregi) folyadékokat. Bárki, aki végzett már testfolyadék-elemzést, tudja, hogy milyen érzékeny folyamatról van szó. Minden kritikus mozzanaton javítani próbáltunk.
Minta-előkezelés nélkül, külön automatikusan aktivált számlálási műveletsor adja meg az összes magvas sejt pontos számát (TNC). A legalacsonyabb számlálási tartományban is működik, így például a CSF tekintetében alkalmazandóban is. A precizitás további fokozása és tökéletesebb kezelések nyújtása érdekében az XN-L sorozat háromszoros számlálási térfogattal bír a normál számlálókamrához képest. A CSF mérése gyorsan jelzi a bakteriális meningitiszt a fehérvérsejt számból (WBC-BF-ből) plusz a polimorf magvú és mononukleáris sejtek megkülönböztetéséből.

Termelékenységi értékek

Professzionális szolgáltatások

Szójegyzék

A tudományos kifejezések alfabetikus listája

Nézze át a szójegyzékünket
Használja ki médiaközpontunk szolgáltatásait
Összes
  • Összes
  • Irodalom
  • Adások
  • Képek
  • Videók
Tekintse meg a kollekciónkat
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Gyarapítsa a tudását https://www.sysmex.hu/az-akademia/koenyvtar/oktatasi-cikkek-seed.html
Ismerje meg jobban a koncepciónkat https://www.sysmex.hu/vallalat/mi-a-sysmex/silent-design.html
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY Tekintse meg az XN bővíthetőségét https://www.sysmex.hu/media-centre/detail-view/xn-tailoring-your-haematology-13878.html