Sysmex Hungary
Menu

WBC/BASO csatorna a XE/XT-sorozat analizátoron

A WBC/BASO csatorna rögzíti az előre irányuló fényszórás és oldalirányú fényszórás jelzéseit.

  • Az előre irányuló fényszórás, vagy FSC, a sejt méretéről nyújt információkat.
  • Az oldalirányú fényszórás, vagy SSC, a sejt belső szerkezetét írja le.

Egy savas reagens (stromatolyser-FB) felbontja a vörösvérsejteket és összezsugorítja a fehérvérsejteket csupasz magra, a basophilek kivételével, amelyek nem érintettek. A basophilek és egyéb sejtek között eredményezett különbségeket előre irányuló és oldalirányú szórási adatokat felhasználva elemzik.

A WBC/BASO csatorna nem áll rendelkezésre az XS-Series analizátorokban.

Az XS-Series analizátorok CBC üzemmódjában a WBC-számlálás a stromatolyser-4 Dl reagenssel kerül elvégzésre. Minden vörösvérsejt felbontásra kerül ezzel a reagenssel a WBC csatornában. Az előre irányuló szórási jel a WBC megszámlálására használható. Az eredmények egy hisztogramon jelennek meg. A CBC+DIFF üzemmódban a WBC-szám a fluoreszcens jelekből kerül kiolvasásra a DIFF csatornáról a sejteknek stromatolyser-4 DS-sel (fluoromarkerrell) történő kezelése után.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.