FIT szűrés

A colorectalis rák (CRC) – azaz vastagbélrák – az egyik leggyakrabban diagnosztizált rákfajta. A jó hír az, hogy a CRC előfordulása és az elhalálozás jelentősen csökkenthető, ha a diagnosztizálás kellő időben megtörténik.

A széklet immunkémiai vizsgálatai (faecal immunochemical test – FIT) non-invazív eljárások, és képesek kimutatni a székletben levő, puszta szemmel nem látható vért. Egyszerűségénél fogva a FIT-et tartják jelenleg a CRC-szűréshez a legjobb non-invazív vizsgálatnak.

A FIT elvégzésével fektessen be egy kis időt a saját egészségébe a vastagbélrák megelőzésére és időben történő felismerésére. További tájékoztatásért látogassa meg a ‘FIT for screening’ weboldalunkat www.fitscreening.eu/patients

 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

Fehérvérsejtek

A fehérvérsejtek különböző sejtcsoportok, amelyek különböző elősejtektől származnak. Jóllehet a fehérvérsejt kategóriák sajátos funkciója nagymértékben eltér egymástól, mindegyikük azért van, hogy védje a szervezetet a nem saját ágenseitől a legtágabb értelemben. A myeloid fehérvérsejtek a csontvelőben termelődnek. A nyiroksejtképződés nem korlátozódik azonban a csontvelőre, és az az elsődleges és másodlagos lymphoid szervekben megy végbe.

A fehérvérsejtek teljes száma egy egészséges felnőttnél körülbelül a 4-12 × 106 sejt/µl tartományba esik, és a sejtek többségét a lymphocyták és neutrophilek alkotják. Az eosinophilek, basophilek és monocyták sokkal kisebb számban találhatók meg egy egészséges személy vérében. A perifériás vérben minden fehérvérsejt-kategória abszolút számának klinikai jelentősége van, és sokkal tájékoztatóbb jellegű, mint a százalékban megadott relatív szám. A vagy a myeloid, vagy a lymphoid sejtvonalat befolyásoló fehérvérsejt patológiák úgy reaktív, mind nem reaktív (rosszindulatú) betegség következményei is lehetnek. Reaktív változások fertőzéses vagy gyulladásos betegségek folyamán figyelhetők meg, míg a rosszindulatú változások leukémiára, lymphomára és egyéb hematológiai malignitásra utalnak.

A fehérvérsejtekkel kapcsolatos különböző betegségek megkülönböztetésére döntő fontossággal bír úgy számuk, mind pontos típusuk és érettségi állapotuk meghatározása. Az automatizált hematológiai elemzés életbevágóan fontos összetevője a diagnosztizálási folyamatnak, és segít azonosítani a betegség jelenlétét, pontos sejtszámokkal szolgálva és kiemelve a feltűnő sejtpopulációkat. A fehérvérsejt betegségekben a helyes diagnózis megtalálása összetett folyamat, és figyelembe kell venni a teljes vérképből, morfológiából, immunfenotipizálásból és egyéb vizsgálatokból származó minden információt.

Neutrophilek

A neutrophilek a granulocyták kategóriájába tartoznak, amelyekre jellemző, hogy a citoplazmában szemcsék vannak. Ezek fontos szerepet játszanak az immunvédelemben és az első immunsejtek, amelyek egy fertőzés helyére érkeznek – általában egy órán belül. Ez egy kemotaxisnak nevezett folyamaton keresztül megy végbe. A neutrophilek fagocitálhatnak egyéb sejteket, például baktériumokat, amelyek ártalmasnak tűnnek a szervezet számára. Ők maguk nem élik túl azonban magát a cselekvést. A genny főleg elhalt neutrophilekből és megemésztett baktériumokból áll.

Az abszolút és relatív neutrophilszám néhány tudnivalóval szolgálhat a diagnózishoz és a fertőzések monitorozásához, és kemoterápia közben is számításba veendő. A megnövekedett neutrophilszám fiziológiailag nem patologikus helyzetekben is előfordulhat, pl. stressz után vagy dohányzóknál.

Lymphocyták

A lymphocyták fertőzés ellen védik a szervezetet megkülönböztetve a szervezet saját sejtjeit az idegen sejtektől. Az antigének azok a molekulák, amelyeket a szervezet idegenként ismer fel. Minden lymphocytát csak egyetlen egy sajátos antigén stimulál. Ha a lymphocyták felismerik ezt az antigént, vegyi anyagokat termelnek, hogy küzdjenek ellene.

A lymphocytáknak három fő típusa van: B lymphocyták, T lymphocyták és természetes ölő sejtek. Habár a többi fehérvérsejtekhez képest minden lymphocyta kisméretű és kerek, szemcsék nélkül, a különböző altípusok változatossága nagy, és morfológiailag bonyolult megkülönböztetni azokat.

A megnövekedett lymphocytaszám oka magába foglalja a fertőzést vagy gyulladást, valamint bizonyos típusú malignitásokat, különösen hematológiai malignitásokat. Az abszolút és relatív lymphocytaszám megadása ellenére, a Sysmex analizátorok több hibajelzése utalhat olyan gyanús lymphocytákra, amelyek jelenléte esetén utánkövető vizsgálatot kell végezni.

Monocyták

A monocytáknak kulcsszerepük van a immunválaszban. Gyorsan eljuthatnak a fertőzés helyére és makrofágokká és dendritikus sejtekké differenciálódhatnak, hogy kiváltsanak egy immunválaszt. A monocyta-macrophag rendszer elnyelheti az idegen részecskéket és lebonthatja azokat antigénekre, amelyek jelen lehetnek a felületükön.

Az automatizált monocytaszámok a monocytáknak a megszámlált fehérvérsejtek teljes számához viszonyított arányaként vagy egy abszolút számként vannak megadva. A megnövekedett monocytaszám különböző betegség státuszokat jelezhet, pl. krónikus gyulladást vagy fertőzést, de ez rosszindulatú betegségekben, például krónikus myelomonocytás leukémiában is előfordulhat.

Eosinophilek

A neutrophilekhez hasonlóan az eosinophilek a granulocyták kategóriájába tartoznak, mivel különböző enzimeket tartalmazó szemcsékkel vannak feltöltve. Ezek el is mozdíthatják és fagocitálhatják (befalják) a részecskéket. Mivel a parazitákat bizonyos citotoxikus enzimek kibocsátásával ölik meg, és hiperérzékenységi reakciókban vesznek részt, a magas eosinophilszám sokkal nagyobb valószínűséggel társul parazitás fertőzéssel vagy allergiával. Az eosinophilia rosszindulatú betegségeket is jelezhet, ahogy az néhány neoplasia típus esetében nyilvánvaló.

Basophilek

A basophilek a perifériás vérben legkevésbé jelen lévő fehérvérsejtek, és szintén a granulocyták közé tartoznak. Hasonlóan az eosinophilekhez a magas basophilszám is gyakran, habár nem mindig, utal allergiára vagy parazitás fertőzésekre. Ezek együttműködnek a hízósejtekkel, mint effektorsejtek olyan összetett folyamatokban, mint a kemotaxis vagy a sejtadhézió, és immunmoduláló szerepet töltenek be az allergiás reakciók alatt.

Sysmex technológia

Sysmex paraméterek

Szójegyzék

A tudományos kifejezések alfabetikus listája

Nézze át a szójegyzékünket
Growing your knowledge
Látogassa meg az Akadémiánkat
Gyarapítsa a tudását
Használja ki médiaközpontunk szolgáltatásait
Összes
 • Összes
 • Irodalom
 • Adások
 • Képek
 • Videók
Nézze meg a podcastot
Tekintse meg a kollekciónkat
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Gyarapítsa a tudását https://www.sysmex.hu/az-akademia/koenyvtar/oktatasi-cikkek-seed.html
Ismerje meg jobban a koncepciónkat https://www.sysmex.hu/vallalat/mi-a-sysmex/silent-design.html
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY Tekintse meg az XN bővíthetőségét https://www.sysmex.hu/media-centre/detail-view/xn-tailoring-your-haematology-13878.html