Sysmex Hungary
Menu
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

WBC differenciál-csatorna

A differenciálok elemzése a sejteknek egy reagenssel való citokémiai reakciójából áll, amelyet fluoreszcens áramlásos citometriás elemzés követ.

Egy a reagensben lévő felületaktív anyag indukálja a vörösvérsejtek felbomlását (lízisét). Ugyanakkor a fehérvérsejtek sejtmembránjába ultramikroszkopikus nyílásokat lyukasztanak, amelyeken keresztül egy polimetin alapú fluoreszcens marker vándorol és kötődik a nukleinsavakhoz. Ezt követően az így elkészített mintát fluoreszcens áramlásos citometriás módszerrel elemzik.
Az oldalirányú fényszóráshoz (SSC) és oldalirányú fluoreszcenciáshoz (SFL) kapcsolódó mérési jeleket elemzik és egy szóródási diagramon ábrázolják. A hasonló citokémiai tulajdonságú sejtek a szóródási diagram ugyanazon területére esnek, és egy speciális szoftveralgoritmussal választhatók szét.

A differenciál csatorna megadja az összes normál fehérvérsejt alpopuláció számát, valamint a hibajelzés-adatokat rendellenességek esetében.

Fluoreszcens áramlásos
cytometria

RET csatorna

Köpenyfolyadékos DC
detektálási módszer

Az SLS detektálás
módszere

Szójegyzék

A tudományos kifejezések alfabetikus listája

Nézze át a szójegyzékünket

Analizátor csatornák

Használja ki médiaközpontunk szolgáltatásait
Összes
 • Összes
 • Irodalom
 • Adások
 • Képek
 • Videók
Tekintse meg a kollekciónkat
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Tekintse meg a kollekciónkat https://www.sysmex.hu/media-centre.html
Gyarapítsa a tudását https://www.sysmex.hu/az-akademia/koenyvtar/oktatasi-cikkek-seed.html
Ismerje meg jobban a koncepciónkat https://www.sysmex.hu/vallalat/mi-a-sysmex/silent-design.html
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY Tekintse meg az XN bővíthetőségét https://www.sysmex.hu/media-centre/detail-view/xn-tailoring-your-haematology-13878.html